Hop til indhold

Vi arbejder for at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle børn, elever og kursister.

Vi omsætter viden og data om, hvad god kvalitet er til handlingsanvisende vejledning til dagtilbud, grundskolen, forberedende grunduddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Læs om styrelsen som arbejdsplads

Vores kerneopgaver

Hver dag arbejder vi for at gøre det lettere at give god undervisning gennem vores seks kerneopgaver:

 • Vi vejleder institutioner og kommuner om god kvalitet i undervisning og dagtilbud
 • Vi bidrager til løbende udvikling af fag og uddannelser
 • Vi varetager tilsyn med kvaliteten på alle landets skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Vi understøtter bæredygtig institutionsdrift gennem tilskud, vejledning og økonomisk tilsyn
 • Vi fremmer evalueringskulturen i uddannelserne gennem drift og udvikling af prøver, test og eksaminer
 • Vi bidrager til, at såvel ministerbetjening som sektorvejledning baseres på det bedst mulige vidensgrundlag.

Søg job i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vi søger løbende nye kolleger. 

Se vores ledige stillinger

Vores værdier

Ministeriets fire værdier sætter retningen for, hvordan vi arbejder og samarbejder i styrelsen. 

 • Vi arbejder med enkle sagsgange, uddelegerer ansvar og benytter kun kontrolinstanser, der bidrager til kvalitet.
 • Vi tænker i helheder og skaber løsninger, der virker i praksis, og kommunikerer dem klart med modtageren for øje.
 • Vi har fokus på effektivitet og benytter vores ressourcer bedst muligt.
 • Vi hylder modet til at træffe beslutninger, og vi anerkender og lærer af vores fejl.
 • Vi udnytter hinandens kompetencer og sammensætter slagkraftige hold.
 • Ledelsen lægger klare linjer, går forrest og skaber rum for handling.
 • Vi udfordrer det eksisterende, skaber rum til nytænkning og benytter vores kreativitet til at finde nye løsninger, der giver værdi til organisationen.
 • Vi deler viden og er åbne over for hinandens idéer.
 • Vi har drivkraft, tager ejerskab og er ambitiøse.
 • Vi hjælper hinanden og engagerer os i vores fælles arbejde og trivsel.
 • Vi samarbejder respektfuldt med kolleger, samarbejdspartnere og borgere, og vi inddrager alle relevante parter i vores arbejde.
 • Vi har respekt for opgaven og arbejder efter de højeste faglige standarder.
Sidst opdateret: 3. april 2024