Hop til indhold

Vi prioriterer medarbejdernes udvikling

Vi sætter en ære i at være en stærk faglig styrelse. Det forudsætter, at vi udvikler os sammen. 

Som medarbejder i STUK vil du blandt andet kunne deltage i:

 • fælles onboarding for alle nye medarbejdere
 • faglige netværk, fx juranetværk, tilsynsnetværk eller administrativt netværk
 • relevant videreuddannelse, fx vores projektlederuddannelse eller tilsynsuddannelse
 • løbende udviklingssamtaler med din leder
 • talentudviklingsprogram
 • en stærk feedbackkultur

Søg job i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vi søger løbende nye kolleger.

Se vores ledige stillinger

Vores hverdag

Vi er et stærkt fagligt fællesskab af over 500 medarbejdere. Vi er organiseret i dels indholdskontorer med specialviden på hvert af vores uddannelsesområder samt tværgående kontorer med fokus på opgaver, der gælder alle vores uddannelsesområder. Fælles for os alle er, at vi samarbejder på kryds og tværs.

Læs om styrelsens formål og kerneopgaver

Vi mødes også i mere uformelle rammer til fælles morgenmad, morgensang, faglige fyraftener, brætspilscafé, kunstudstillinger, fredagsbar og personaledage.

Vores værdier

Ministeriets fire værdier sætter retningen for, hvordan vi arbejder og samarbejder i styrelsen. 

 • Vi arbejder med enkle sagsgange, uddelegerer ansvar og benytter kun kontrolinstanser, der bidrager til kvalitet.
 • Vi tænker i helheder og skaber løsninger, der virker i praksis, og kommunikerer dem klart med modtageren for øje.
 • Vi har fokus på effektivitet og benytter vores ressourcer bedst muligt.
 • Vi hylder modet til at træffe beslutninger, og vi anerkender og lærer af vores fejl.
 • Vi udnytter hinandens kompetencer og sammensætter slagkraftige hold.
 • Ledelsen lægger klare linjer, går forrest og skaber rum for handling.
 • Vi udfordrer det eksisterende, skaber rum til nytænkning og benytter vores kreativitet til at finde nye løsninger, der giver værdi til organisationen.
 • Vi deler viden og er åbne over for hinandens idéer.
 • Vi har drivkraft, tager ejerskab og er ambitiøse.
 • Vi hjælper hinanden og engagerer os i vores fælles arbejde og trivsel.
 • Vi samarbejder respektfuldt med kolleger, samarbejdspartnere og borgere, og vi inddrager alle relevante parter i vores arbejde.
 • Vi har respekt for opgaven og arbejder efter de højeste faglige standarder.
Sidst opdateret: 15. januar 2024