Hop til indhold

Tilsynsplaner

I tilsynsplanen kan man se, hvilke tilsyn der er planlagt for hvert uddannelsesområde i det kommende år. STUK har en løbende dialog med interessentorganisationerne og øvrige parter om konkrete tilsynsaktiviteter.

Tilsynsplanen fungerer som et dynamisk værktøj i styrelsens tilsynsvirksomhed. Den kan løbende tilpasses, hvis konkrete forhold kræver, at tilsynsaktiviteterne skal ændres og omprioriteres i løbet af året.

Tilsynsplanen præsenteres hvert år for Tilsynsforum og offentliggøres her på siden. Tilsynsforum består bl.a. af elevorganisationer, leder-, bestyrelses- og skoleforeninger på de forskellige uddannelses- og institutionsområder, Kommunernes Landsforening samt Børne- og kulturchefforeningen. 

Tilsynsberetninger

Hvert år afrapporterer styrelsens sin tilsynsvirksomhed og tilsynenes læringspunkter i en tilsynsberetning. 

Den samlede tilsynsberetning præsenteres for Tilsynsforum og offentliggøres også her på siden.

Sidst opdateret: 21. marts 2024