Hop til indhold

Styrelsen har ansvaret for specialpædagogisk støtte på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelser på ministeriets område.

Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud til specialpædagogisk støtte og vejleder borgere, uddannelsessteder og kommuner om mulighederne for med en funktionsnedsættelse at gennemføre en af uddannelserne. Vi understøtter uddannelse af børn, unge og voksne med blandt andet kompenserende it-hjælpemidler, tegnsprogstolk og andre støtteformer.

Styrelsen indsamler handicapfaglig viden blandt andet gennem udviklingsprojekter for at sikre en fortsat udvikling af kvaliteten af SPS-ordningen. Resultaterne af udviklingsprojekterne bliver løbende offentliggjort, når de foreligger. 

For uddannelsessteder

Vi vejleder SPS-administratorer på uddannelsesstederne om administration af specialpædagogisk støtte på hjemmesiden spsu.dk.

Sidst opdateret: 5. marts 2020