Styrelsen har ansvaret for specialpædagogisk støtte på frie grundskoler, frie kostskoler, højskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt for en forsøgsordning med specialpædagogisk støtte på AMU-uddannelserne.

Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud til specialpædagogisk støtte og vejleder borgere, uddannelsessteder og kommuner om mulighederne for med en funktionsnedsættelse at klare de faglige krav på uddannelserne. Vi understøtter uddannelse af børn og unge med bl.a. kompenserende it-hjælpemidler, tegnsprogstolk og andre støtteformer.

Styrelsen indsamler handicapfaglig viden gennem udviklingsprojekter for hele tiden at følge udviklingen i forhold til de faglige krav på uddannelserne, og indsatser for fastholdelse og gennemførelse. Resultaterne bliver løbende offentliggjort, når de foreligger.

Ordblindetest

Styrelsen har udviklet et redskab til identifikation af ordblindhed, så det er muligt tidligt at sætte ind, hvor der er tegn på ordblindhed. Testredskabet spiller især en vigtig rolle i overgange mellem uddannelsesniveauer, som vi ved, kan være særligt udfordrende for elever med funktionsnedsættelse.

For uddannelsessteder

Vi vejleder SPS-administratorer på uddannelsesstederne om administration af specialpædagogisk støtte på hjemmesiden spsu.dk.

Sidst opdateret: 30. august 2019