Hop til indhold

Et tæt samarbejde med sektoren og andre relevante parter ligger til grund for udviklingen af uddannelserne. Styrelsens mål er at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for udviklingen af uddannelserne på det almene voksenuddannelsesområde. Samtidig står vi for kontakten til borgere og institutioner på voksenuddannelsesområdet, det vil sige almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Styrelsen er i løbende og tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører som for eksempel lederforeninger, fagforbund og arbejdsmarkedets parter.

Vi svarer på henvendelser fra borgere, der for eksempel har spørgsmål om de almene voksenuddannelsers adgangsbetingelser, og hvordan man kan bruge uddannelserne. Vi er desuden ankeinstans for klager over institutionens afgørelser.

Mål

Det er vores mål at skabe det bedst mulige faglige grundlag for minister, regering og Folketinget til at træffe beslutninger på området.

Med kvalitetstilsynet er vi med til at afdække områder af uddannelserne, der potentielt kræver udvikling.

Styrelsen iværksætter forsøg og udviklingsprojekter med henblik på at afprøve nye rammer for udbud af fag og uddannelser.

Styrelsen servicerer blandt andet institutionerne i forhold til fortolkning af love og bekendtgørelser med betydning for området.

Det er voksenuddannelsescentrene (VUC) og fængselsskolerne under Direktoratet for Kriminalforsorgen, der er godkendt til at udbyde de almene voksenuddannelser. Andre uddannelsesinstitutioner som erhvervsskoler, daghøjskoler, sprogskoler og folkeoplysende foreninger kan udbyde FVU og OBU efter driftsoverenskomst med et VUC.


Sidst opdateret: 12. december 2023