Hop til indhold

Som led i den samlede strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn har styrelsen oprettet et tilsynsforum bestående af en fast kreds af medlemmer fra leder- og bestyrelsesforeningerne inden for de forskellige uddannelsesområder og Kommunernes Landsforening og Børne- og Kulturchefforeningen.

Medlemmer af Tilsynsforum

Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier

Ny Kongensgade 15, 3.
1472 København K
Tlf. 33 30 79 30
info@privatskoleforening.dk
www.privatskoleforening.dk

Repræsentant:
Formand Karsten Suhr
ks@privateskoler.dk
Suppleant:
Sekretariatschef Søren Tonnesen Lodahl
stl@privateskoler.dk
2. suppleant:
Chefkonsulent Simone Dalsgaard
sd@privateskoler.dk

Dansk Friskoleforening

Middelfartvej 77
5466 Asperup
Tlf. 62 61 30 13
df@friskoler.dk
www.friskoler.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesmedlem Peter Bendix Petersen
peter@friskoler.dk
Suppleant:
Sekretariatsleder: Søren Stein Brinck
ssb@friskoler.dk

Foreningen af Kristne Friskoler m.v.

Bytorvet 7, 1.th,
8722 Hedensted
Tlf. 97 35 20 99
fkf@kristne-friskoler.dk
www.kristne-friskoler.dk

Repræsentant:
Sekretariatsleder Hans Jørgen Hansen
hjh@kristne-friskoler.dk
Suppleant:
Sekretariatsleder Claus Diedrichsen
Deutschen Schul- und Sprachverein
die@dssv.dk

Efterskoleforeningen

Farvergade 27, opg. H, 2. sal
1463 København K.
Tlf. 33 12 86 80
info@efterskolerne.dk
www.efterskolerne.dk

Repræsentant:
Specialkonsulent Mette Hjort Madsen
mhm@efterskoleforeningen.dk
Suppleant:
Vicedirektør Anette Ingemansen
ai@efterskoleforeningen.dk
Suppleant:
Konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen
bn@efterskoleforeningen.dk

Skolelederforeningen

Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org
www.skolelederne.org

Repræsentant:
Formand Claus Hjortdal
clhj@skolelederne.org

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

Ny Vestergade 17, 2. sal.
1471 København K
Tlf. 33 37 78 88
lederne@danskeerhvervsskoler.dk
www.danskeerhvervsskoler.dk

Repræsentant:
Lars Kunov
lku@deg.dk
Suppleant:
Projektkonsulent Stine Holm
shj@danskeerhvervsskoler.dk

Danske SOSU-skoler (lederforeningen)

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
Tlf. 42 41 35 01
lederforeningen@sosu.dk
www.sosu.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesmedlem Mogens Kragh Andersen
moan@sosufyn.dk
Suppleant:
Sekretariatschef Michael Esmann
michael.esmann@sosu.dk

Produktionsskoleforeningen

Dæmningen 33, 2. tv.
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 20 55
psf@psf.nu
fgu.dk

Repræsentant:
Sekretariatsleder Axel Hoppe
axel@psf.nu
Suppleant:
Michael Bjergsø
michael@psf.nu

Danske Gymnasier

Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K
Tlf. 3318 8260
mail@danskegymnasier.dk
www.danskegymnasier.dk

Repræsentant:
Økonomi- og analysekonsulent Simon Heidemann Eriksen
she@danskegymnasier.dk
Suppleant:
Juridisk chefkonsulent Sine Dreyer Skjoldan
sdr@danskegymnasier.dk

Danske HF & VUC – Lederne

Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Tlf. 33 32 32 00
vuc@vuc.dk
www.vuc.dk

Repræsentant:
Næstformand Peter Zinckernagel
pz@kbhsyd.dk
Suppleant:
Næstformand Lene Yding
lyp@vucnordjylland.dk

Foreningen for Private Uddannelsesudbydere

c/o Heidi Juel Johansson, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
hjj@dbi-net.dk

Repræsentant:
Benny Plesner, Direktør DEKRA AMU CENTER FYN ApS
benny.plesner@dekra.dk

Bestyrelsesforeninger

Danske Erhvervsskoler (DE-B)

Ny Vestergade 17, 2. sal.
1471 København K
Tlf. 33 37 78 88
bestyrelserne@deg.dk
www.deg.dk

Repræsentant:
Direktør Lars Kunov
lku@deg.dk
Suppleant:
Projektkonsulent Stine Holm
shj@deg.dk

Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
Tlf. 42 41 35 01
b-sosu@sosu.dk
www.sosu.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesformand for Social og Sundhedsskolen Skive, Thisted og Viborg
Bente Bang
bente.bang@rn.dk
Suppleant:
Bestyrelsesmedlem Lars Bo Breddam
lassebreddam@gmail.com

Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K.
Tlf. 36 46 13 88
lw@gymbf.dk
www.gymbf.dk

Repræsentant:
Lars Wonsild
lw@gymbf.dk
Suppleant:
uafklaret

Danske Hf & VUC (Bestyrelserne)

Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Tlf. 33 32 32 00
bestyrelsesforeningen@vuc.dk
www.vucb.dk

Repræsentant:
Asbjørn Christensen
ach@holstebro-vuc.dk
Suppleant:
Sonja Mikkelsen
sool@stofanet.dk

Øvrige interessentorganisationer
Kommunernes Landsforening

Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 33 70 33 70
kl@kl.dk
www.kl.dk

Repræsentant:
Specialkonsulent Ida Hagemann
idha@kl.dk
Suppleant:
Chefkonsulent Ursula Dybmose
udy@kl.dk

Børne- og Kulturchefforeningen

Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 41 75 06 60
bkf@bkchefer.dk
www.bkchefer.dk

Repræsentant:
Direktør Charlotte Houlberg, Solrød Kommune
coh@solrod.dk
Suppleant:
Mikala Jørgensen
mijoer@buf.kk.dk

Opgaver

Tilsynsforum giver styrelsen mulighed for at informere om aktuelle tilsynsaktiviteter med de relevante interessenter på de enkelte uddannelsesområder.

Tilsynsforum skal fungere som en fælles platform for:

  • udvikling af det dialogbaserede kvalitetstilsyn, der retter opmærksomheden på skoler og institutioners resultater og kvalitetsarbejde, såvel på det faglige som på det økonomisk-administrative område
  • vidensdeling og dialog om aktuelle forhold inden for de forskellige uddannelsesområders kvalitetsarbejde, herunder oplysning om styrelsens tilsynsplaner og tilsynsberetninger
  • styrkelse og udvikling af institutionernes egen kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder understøttelse af det lokale kvalitetsarbejde.
Sidst opdateret: 15. september 2023