Som led i den samlede strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn har styrelsen oprettet et tilsynsforum bestående af en fast kreds af medlemmer fra leder- og bestyrelsesforeningerne inden for de forskellige uddannelsesområder og Kommunernes Landsforening og Børne- og Kulturchefforeningen.

Medlemmer af Tilsynsforum

Danmarks Privatskoleforening

Ny Kongensgade 15, 3.
1472 København K
Tlf. 33 30 79 30
info@privatskoleforening.dk
www.privatskoleforening.dk

Repræsentant:
Formand Karsten Suhr
Suppleant:
Sekretariatschef Søren Tonnesen Lodahl

Dansk Friskoleforening

Middelfartvej 77
5466 Asperup
Tlf. 62 61 30 13
df@friskoler.dk
www.friskoler.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesmedlem Peter Bendix Petersen
Suppleant:
Sekretariatsleder: Søren Stein Brinck

Foreningen af Kristne Friskoler m.v.

Bytorvet 7, 1.th,
8722 Hedensted
Tlf. 97 35 20 99
fkf@kristne-friskoler.dk
www.kristne-friskoler.dk

Repræsentant:
Sekretariatsleder Hans Jørgen Hansen
Suppleant:
Sekretariatsleder Claus Diedrichsen
Deutschen Schul- und Sprachverein

Efterskoleforeningen

Farvergade 27, opg. H, 2. sal
1463 København K.
Tlf. 33 12 86 80
info@efterskoleforeningen.dk
www.efterskoleforeningen.dk

Repræsentant:
Specialkonsulent Mette Hjort Madsen
Suppleant:
Vicedirektør Anette Ingemansen

Skolelederforeningen

Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org
www.skolelederne.org

Repræsentant:
Formand Claus Hjortdal
Suppleant:
Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen

Danske Erhvervsskoler (DE-L)

Ny Vestergade 17, 2. sal.
1471 København K
Tlf. 33 37 78 88
lederne@danskeerhvervsskoler.dk
www.danskeerhvervsskoler.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesmedlem Ole Heinager
Suppleant:
Projektkonsulent Stine Holm

Foreningen af direktører og forstandere ved AMU-centrene

c/o AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304 – 306
6705 Esbjerg
Tlf. 79 14 03 22
tp@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

Repræsentant:
Formand: Torben Pedersen
Suppleant:
Ove G. Dalby, AMU Fyn

Danske SOSU-skoler (lederforeningen)

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
Tlf. 42 41 35 01
lederforeningen@sosu.dk
www.sosu.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesmedlem Mogens Kragh Andersen
Suppleant:
Sekretariatschef Michael Esmann

Produktionsskoleforeningen

Dæmningen 33, 2. tv.
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 20 55
psf@psf.nu
www.fpp.dk

Repræsentant:
Sekretariatsleder Axel Hoppe
Suppleant:
Michael Bjergsø

Danske Gymnasier

Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K
Tlf. 3318 8260
www.danskegymnasier.dk

Repræsentant:
Formand Anne-Birgitte Rasmussen
Suppleant:
Direktør Helle Otte

Private Gymnasier og Studenterkurser

Ny Kongensgade 15, 3
1472 København K
Tlf. 33 30 79 25
private@gymnasier.dk
www.gymnasier.dk

Repræsentant:
Formand Crilles Bacher
Suppleant:
Sekretariatsleder Erik Juul Hansen

Lederforeningen for VUC

Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Tlf. 33 32 32 00
vuc@vuc.dk
www.vuc.dk

Repræsentant:
Næstformand Peter Zinckernagel
Suppleant:
Næstformand Niels Henriksen

Foreningen for Private Uddannelsesudbydere

c/o Heidi Juel Johansson, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
hjj@dbi-net.dk

Repræsentant:
Adm. Direktør, Michael Dyg Staunæs
Suppleant:
Helle Bøtcher
DEKRA AMU Center Sjælland A/S

Bestyrelsesforeninger

Danske Erhvervsskoler (DE-B)

Ny Vestergade 17, 2. sal.
1471 København K
Tlf. 33 37 78 88
bestyrelserne@danskeerhvervsskoler.dk
www.danskeerhvervsskoler.dk

Repræsentant:
Direktør Lars Kunov
Suppleant:
Projektkonsulent Stine Holm

Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
Tlf. 42 41 35 01
b-sosu@sosu.dk
www.b-sosu.dk

Repræsentant:
Formand Knud Henning Andersen
Suppleant:
Bestyrelsesmedlem Lars Bo Breddam

Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K.
Tlf. 36 46 13 88
lw@gymbf.dk
www.gymbf.dk

Repræsentant:
Bestyrelsesmedlem Hans Peter Jensen
Suppleant:
Bestyrelsesmedlem Bodil Due

VUC Bestyrelsesforening

Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Tlf. 33 32 32 00
vuc@vuc.dk
www.vuc.dk

Repræsentant:
Formand Per Skovgaard Andersen
Suppleant:
Bestyrelsesmedlem Jette Kammer Jensen

Øvrige interessentorganisationer
Kommunernes Landsforening

Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 33 70 33 70
kl@kl.dk
www.kl.dk

Repræsentant:
Chefkonsulent Anette Aunbirk
Suppleant:
Chefkonsulent Ursula Dybmose

Børne- og Kulturchefforeningen

Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 41 75 06 60
bkf@bkchefer.dk
www.bkchefer.dk

Repræsentant:
Bjarne Voigt Hansen, Lolland Kommune
Suppleant:
Charlotte Houlberg, Kerteminde kommune

Opgaver

Tilsynsforum giver styrelsen mulighed for at informere om aktuelle tilsynsaktiviteter med de relevante interessenter på de enkelte uddannelsesområder.

Tilsynsforum skal fungere som en fælles platform for:

  • udvikling af det dialogbaserede kvalitetstilsyn, der retter opmærksomheden på skoler og institutioners resultater og kvalitetsarbejde, såvel på det faglige som på det økonomisk-administrative område
  • vidensdeling og dialog om aktuelle forhold inden for de forskellige uddannelsesområders kvalitetsarbejde, herunder oplysning om styrelsens tilsynsplaner og tilsynsberetninger
  • styrkelse og udvikling af institutionernes egen kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder understøttelse af det lokale kvalitetsarbejde.
Sidst opdateret: 20. september 2017