Hop til indhold

Tilsynsform består af en fast kreds af medlemmer fra elevorganisationer, leder, bestyrelses- og skoleforeninger inden for de forskellige uddannelsesområder, Kommunernes Landsforening samt Børne- og Kulturchefforeningen.

Tilsynsforums opgaver

  • Dialog og udvikling af STUKs tilsyn. Tilsynsforum har fokus på skoler og institutioners resultater, bedste praksis og kvalitetsarbejde både på det faglige og det økonomisk-administrative område. 
  • Vidensdeling og dialog om aktuelle forhold inden for de forskellige uddannelsesområders kvalitetsarbejde, herunder oplysning om STUKs tilsynsplaner og tilsynsberetninger.
  • Styrkelse og udvikling af skoler og institutioners egen kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder understøttelse af det lokale kvalitetsarbejde.
     

Medlemmer af Tilsynsforum

Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier

Ny Kongensgade 15, 3.
1472 København K
Tlf. 33 30 79 30
info@privateskoler.dk
www.privatskoler.dk

Dansk Friskoleforening

Middelfartvej 77
5466 Asperup
Tlf. 62 61 30 13
kontakt@friskolerne.dk
www.friskolerne.dk 

Foreningen af Kristne Friskoler m.v.

Bytorvet 7, 1.th,
8722 Hedensted
Tlf. 97 35 20 99
fkf@kristne-friskoler.dk
www.kristne-friskoler.dk 

Deutschen Schul- und Sprachverein

Vestergade 30
DK – 6200 Aabenraa / Apenrade
Tel.: +45 7462 4103
E-mail: dssv@dssv.dk

Efterskoleforeningen

Farvergade 27, opg. H, 2. sal
1463 København K.
Tlf. 33 12 86 80
info@efterskolerne.dk
www.efterskolerne.dk 

Skolelederforeningen

Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org
www.skolelederne.org 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Ny Vestergade 17, 2. sal.
1471 København K
Tlf. 33 37 78 88
lederne@deg.dk
www.danskeerhvervsskoler.dk 

Danske SOSU-skoler (lederforeningen)

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
Tlf. 42 41 35 01
sosu@sosu.dk
www.sosu.dk 

FGU Danmark

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K

Mail: fgu@fgu.dk
www.fgu.dk

Danske Gymnasier

Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K
Tlf. 3318 8260

mail@danskegymnasier.dk
www.danskegymnasier.dk

Danske HF & VUC – Lederne

Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Tlf. 33 32 32 00
vuc@vuc.dk

bestyrelsesforeningen@vuc.dk
www.vuc.dk

Foreningen for Private Uddannelsesudbydere

FPU
Mail: kontakt@fpu.dk

Bestyrelsesforeninger

Danske Erhvervsskoler (DE-B)

Ny Vestergade 17, 2. sal.
1471 København K
Tlf. 33 37 78 88
bestyrelserne@deg.dk
www.deg.dk 

Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler

Ny Vestergade 17, 2. sal
1471 København K
Tlf. 42 41 35 01
bestyrelserne@sosu.dk
www.sosu.dk/bestyrelserne 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K.
Tlf. 26 29 34 03
gymbf@gymbf.dk
www.gymbf.dk 

Danske Hf & VUC (Bestyrelserne)

Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Tlf. 33 32 32 00
bestyrelsesforeningen@vuc.dk
www.vucb.dk 

Øvrige interessentorganisationer
Kommunernes Landsforening

Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 33 70 33 70
kl@kl.dk
www.kl.dk 

Børne- og Kulturchefforeningen

Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 41 75 06 60
bkf@bkchefer.dk
www.bkchefer.dk 

Sidst opdateret: 21. marts 2024