Hop til indhold

I tilsynet rettes opmærksomheden mod skolers og institutioners resultater i bred forstand – både de faglige, administrative og økonomiske resultater – og på uddannelsesinstitutionernes eget arbejde med kvalitetsudvikling.

STUKs tilsynsstrategi for 2022-2024

Tilsynsstrategien 2022-2024 dækker STUKs uddannelsesområder og samlede tilsynsopgaver, der både omfatter kvalitetstilsyn med skolers og institutioners undervisning, prøver, resultater samt regeloverholdelse og omfatter det økonomisk-administrativt tilsyn med skolers og institutioners økonomi, drift og regeloverholdelse.

Læs tilsynsstrategien her.

 


Sidst opdateret: 15. december 2022