De gymnasiale læringskonsulenter arbejder med kvalitetsudvikling på de fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, hf og htx.
Læringskonsulenterne bistår skolerne i deres kvalitetsarbejde ved at:

  • understøtte implementeringen af gymnasiereformen på de gymnasiale uddannelser.
  • rådgive skolerne i organisationsudvikling, forandringsprocesser og læringsledelse i forskellige faser af skolens kvalitetsarbejde.
  • rådgive rektorer, uddannelsesledere, teamledere og andre ressourcepersoner om udvikling af undervisningens organisering, datainformeret ledelse og skolernes strategiarbejde. 
  • formidle evidensbaseret viden og aktuel forskning på gymnasieområdet.

Kurser og netværk

De gymnasiale læringskonsulenter tilrettelægger og gennemfører kursusrækken Skoleudvikling I Praksis (SIP), som er et led i implementeringen af gymnasiereformen. Kurserne skal sikre en samtidig og ensartet implementering af gymnasiereformen på uddannelsesstederne og er derfor rettet mod alle gymnasiale uddannelser.

Derudover faciliterer læringskonsulenterne også implementerings-netværk, med fire skoler i hvert netværk.

Konsulenterne

Læringskonsulenterne er erfarne praktikere med kompetencer og erfaringer indenfor:

  • skoleledelse, pædagogisk ledelse, teamledelse, projektledelse og undervisning i de fire gymnasiale uddannelser.
  • arbejde med skoleudvikling i gymnasieskolen. Det kan for eksempel være nye undervisningsformer, didaktisk og pædagogisk udvikling, tilrettelæggelse af en anderledes skolehverdag og gymnasial skoleudvikling.

Nogle af læringskonsulenterne arbejder både som læringskonsulenter i styrelsen og som lærere eller ledere på gymnasieskoler rundt omkring i landet.

Sidst opdateret: 16. marts 2017