Hop til indhold

De gymnasiale læringskonsulenter

  • Understøtter de gymnasiale uddannelsers implementering af gymnasiereformen.
  • Rådgiver skolerne i organisationsudvikling, forandringsprocesser og læringsledelse i forskellige faser af skolens kvalitetsarbejde.
  • Rådgiver rektorer, uddannelsesledere, teamledere og andre ressourcepersoner om udvikling af undervisningens organisering, datainformeret ledelse og skolernes strategiarbejde.
  • Bistår i længere forløb særligt skoler, der har udfordringer med reformimplementeringen.
  • Formidler evidensbaseret viden og aktuel forskning på gymnasieområdet.

De gymnasiale læringskonsulenter sparrer med skolerne om analyse af udfordringer og potentialer, problemløsning og implementering. Længden af et forløb med en læringskonsulent tilpasses den enkelte skoles behov og projektets karakter.

Implementering: Skoleudvikling I Praksis (SIP) og implementeringsnetværk

Ministeriets landsdækkende projekt ”Skoleudvikling I Praksis” (SIP) har til formål at støtte skolerne i deres kvalitetsarbejde og i implementeringen af gymnasiereformen. Læringskonsulenterne har ansvaret for at gennemføre SIP-kurserne i hele gymnasiereformens implementeringsperiode. Sideløbende med SIP-kurserne faciliterer læringskonsulenterne implementeringsnetværk, hvor der i fire-skole-netværk sparres om de lokale implementeringsopgaver.

Materiale fra SIP kurserne formidles på emu-siden om Skoleudvikling i Praksis.

Læringskonsulenterne er fuldtids- eller deltidsansatte og har:

  • erfaringer fra skoleledelse, pædagogisk ledelse, teamledelse, projektledelse og undervisning i alle de gymnasiale uddannelser: stx, hhx, hf og htx.
  • arbejdet med skoleudvikling i gymnasieskolen; f.eks. nye undervisningsformer, didaktisk og pædagogisk udvikling, tilrettelæggelse af en anderledes skolehverdag og gymnasial skoleudvikling. 

Læringskonsulenternes viden

Læringskonsulenterne har bla. viden om skoleudvikling, implementering og forandringsledelse, evaluering og teamsamarbejde. Den fagspecifikke viden vil forsat være fagkonsulenternes område og de gymnasiale læringskonsulenter vejleder derfor ikke direkte i relation til fag og fagspecifik undervisning.

Sidst opdateret: 22. maj 2023