Læringskonsulenterne samarbejder med kommuner og skoler om at udvikle folkeskolernes kvalitet. Det sker gennem blandt andet:

  • rådgivning i praksis
  • sparring på telefon eller mail
  • formidling af redskaber, viden og erfaringer på blandt andet emu.dk.

Fokus i rådgivningen

Følgeforskning viser, at forvaltninger og skoleledelser er godt i gang med implementeringen af folkeskolereformen. Udviklingen kommer dog i mindre grad til udtryk ved en ændret pædagogisk praksis og undervisning.

Læringskonsulenternes udgående rådgivning koncentreres derfor om:

  • den pædagogiske ledelses involvering i udvikling og evaluering af undervisningens indhold og metoder
  • udvikling af skolens professionelle samarbejde
  • kapacitetsopbygning.

Rådgivningen sætter især fokus på at udvikle skoler med lav kvalitet og kapacitet inden for pædagogisk ledelse. Der lægges vægt på at skabe en varig kvalitetsforbedring af medarbejdernes pædagogiske praksis og øge elevernes faglige resultater og trivsel.

Øvrig sparring og rådgivning

Alle kommuner og skoler kan derudover altid ringe eller skrive til en læringskonsulent for at få rådgivning eller sparring på en udfordring. Læringskonsulenterne dækker alle fag samt områder som skoleledelse og organisering, antiradikalisering og inklusion.

Erfarne praktikere

Læringskonsulenterne på grundskoleområdet tæller 75-80 erfarne lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningskonsulenter, som arbejder med at bringe viden, inspiration og erfaringer i spil. Størstedelen af konsulentgruppen arbejder både som læringskonsulenter i styrelsen og som lærere, pædagoger eller ledere på skoler eller i kommuner landet over.  Læringskonsulenterne arbejder fra Aarhus, Odense og København, men går ud i skoler og kommuner over hele landet. 

Sidst opdateret: 8. marts 2019