Hop til indhold
Læringskonsulenterne samarbejder med kommuner og skoler om at udvikle folkeskolernes kvalitet. Det sker gennem blandt andet gennem:

Fokus i rådgivningen

Læringskonsulenterne har fokus på rådgivning om fag, test og prøver samt kapacitetsopbygning af udfordrede skoler. 

Læringskonsulenternes udgående rådgivning koncentreres derfor om:

  • Folkeskolens fag og prøver
  • Arbejdet med data
  • Skolens professionelle læringsfællesskaber (arbejdet i team og fagteam)
  • Udvikling af kvalitet i undervisningen
  • Skolens kapacitetsopbygning (vejlederroller)
  • Ledelsens aktive involvering i udviklingen af undervisningen.

Rådgivningsforløbene sætter især fokus på at udvikle skoler med lav kvalitet og kapacitet inden for pædagogisk ledelse. Der lægges vægt på at skabe en varig kvalitetsforbedring af medarbejdernes pædagogiske praksis og øge elevernes faglige resultater og trivsel. 

Øvrig sparring og rådgivning

Alle kommuner og skoler kan kontakte læringskonsulenterne for at få rådgivning eller sparring på en udfordring. Læringskonsulenterne dækker alle fag samt områder som skoleledelse og organisering samt antiradikalisering og inklusion.

Du kan:

Erfarne praktikere

Læringskonsulenterne på grundskoleområdet rummer XX er erfarne lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningskonsulenter, som arbejder med at bringe viden, inspiration og erfaringer i spil. Størstedelen af konsulentgruppen arbejder både som læringskonsulenter i styrelsen og som lærere, pædagoger eller ledere på skoler eller i kommuner landet over. Læringskonsulenterne arbejder fra Aarhus, Odense og København, men går ud i skoler og kommuner over hele landet. 

Sidst opdateret: 9. juni 2022