Hop til indhold

Læringskonsulenterne understøtter erhvervsskolernes arbejde gennem:

  • intensive rådgivningsforløb for de enkelte skoler
  • temadage om reformrelevante emner, med mulighed for efterfølgende netværksdannelse.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte skoles udfordringer. Der er særligt fokus på de skoler, der har størst udfordringer i forhold til de fire klare mål i erhvervsuddannelsesreformen.

Styrker arbejdet med fire mål

Læringskonsulenternes rådgivning skal styrke kapacitetsopbygningen på erhvervsskolerne i forhold til opnåelse af trepartsaftalen og reformens fire klare mål:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Samarbejdet mellem skolerne og læringskonsulenterne

Læringskonsulenternes rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte skoles udfordringer. Der er særligt fokus på de skoler, der har størst udfordringer i forhold til de fire klare mål.

Læringskonsulenterne støtter skolerne i arbejdet med:

  • Styrkelse af søgning fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne 
  • Styrkelse af praktikpladsindsatser og overgang fra grundforløb til hovedforløb
  • Styrkelse af kvalitet i undervisningen
  • Øget fastholdelse af elever i uddannelsen

 

Sidst opdateret: 8. marts 2019