Hop til indhold

Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så flere bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsatsen er finansieret af satspuljemidler og løber i perioden 2015-2018. BFAU er forankret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Nye perspektiver og metoder i vejledningen

BFAU's vejledningsindsats består af tre indsatser. De har alle til formål at være med til at styrke Ungdommens Uddannelsesvejledning i deres vejledning af ikke-uddannelsesparate unge og give nye perspektiver på, hvordan vejledningen lokalt kan organiseres på måder, så den unge altid er i centrum.

Baggrund

Siden 2003 har Brug for alle unge arbejdet for at give alle unge lyst til og mod på uddannelse. Senest med en uddannelsesfremmende indsats i udsatte boligområder i hele landet. Vejledningsindsatsen tager afsæt i erfaringerne fra BFAU's tidligere arbejde.

BFAU har oparbejdet en stor viden omkring arbejdet med målgruppen og hvilke udfordringer, der lokalt kan være med at nå de unge i forhold til uddannelse. Udgangspunktet er en helhedsorienteret indsats i tæt samarbejde med lokale aktører.

Sidst opdateret: 8. december 2017