Hop til indhold

Som jurist i STUK’s ledelsessekretariat bidrager Sanne til internt at understøtte de forvaltnings- og offentligretlige processer, som udadtil også bidrager til, at skoler, kommuner og bestyrelser får den nødvendige vejledning om god drift og udvikling af institutionerne og selve undervisningen.

Sanne Østergaard Kilde er jurist og specialkonsulent i styrelsens Ledelsessekretariat. 

”Vi har ansvaret for STUK’s forretning og organisation, direktionsbetjening, økonomistyring, HR og organisationsudvikling samt øvrig ledelsesbetjening. I kontoret har vi også ansvaret for en række sektorrettede projekter - mest centralt STUK’s tilsynsstrategi og bestyrelsesprogram, som er et projekt, der går ud på at styrke samarbejdet mellem STUK og bestyrelserne på de statslige, selvejende uddannelsesinstitutioner.”

Sanne er uddannet cand.jur. og arbejdede i Center for Institutionsdrift og Tilsyn, før hun blev ansat i Ledelsessekretariatet i august 2023:

”Da jeg søgte stillingen i CIT i 2021, blev jeg fanget af lovning på en faglig stærk juridisk sparring og arbejdet i et juridisk team med et enormt regelkompleks og en stor blanding af fagligheder og eksperter.”

I Ledelsessekretariatet understøtter Sanne STUK’s forretning og organisationsudvikling med et juridisk perspektiv samt STUK’s interne juridiske rådgivningsgruppe og direktion, som kontorets eneste jurist:

”Som jurist er jeg med til i samarbejde med styrelsens øvrige jurister at fortolke vores regler, når bestyrelserne, institutionerne og skolerne mv. stiller spørgsmål, som STUK ikke tidligere har taget stilling til, hvilket i sidste ende blandt andet gerne skulle medvirke til at understøtte en forsvarlig og god drift af institutionerne.”

”Der er aldrig en kedelig dag på kontoret. Jeg elsker varierede arbejdsopgaver, og det får jeg i mit arbejde hver dag.”

Som en del af styrelsens muligheder for medarbejderudvikling deltager Sanne i projektlederkursus i foråret 2024. 

Om Ledelsessekretariatet 

Ledelsessekretariatet varetager en række forskellige opgaver for direktionen og ledelseskredsen i STUK og styrelsen som helhed. Opgaverne spænder bredt i forhold til en række administrative og strategiske udviklings- og driftsopgaver, fx direktionsbetjening, drift og udviklings af forretningsgange, organisationsudvikling, økonomi samt en række projekter rettet mod undervisningssektoren såsom STUK’s tilsynsstrategi.

Sidst opdateret: 21. maj 2024