Hop til indhold

Christian Elgaard Skjold er fuldmægtig i styrelsens Kontor for Prøver, Eksamen og Test, hvor han blandt andet sidder med sagsbehandling på de gymnasiale prøver og arbejder en del på tværs af ministeriet:

”I Kontor for Prøver, Eksamen og Test går vores opgaver på tværs af alle ministeriets uddannelsesområder, hvilket betyder, at vi dagligt er i kontakt med ministeriets fagkontorer. Kontoret arbejder også i flere it-systemer, der kræver et tæt samarbejde med forskellige kontorer i ministeriets Styrelse for It og Læring.”

Christian har en bachelor i pædagogik fra Københavns Universitet og kandidat i læring og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet. 

”Jeg lærer meget af mit daglige samarbejde med mange forskellige faggrupper, hvilket naturligvis samtidig afføder en store variation i erfaringer blandt kollegaerne. I de teams jeg har været en del af, har jeg altid oplevet en enormt stor åbenhed for faglige spørgsmål og sparring, så vel som personligt engagement. De sociale relationer er helt afgørende for mit arbejde.”

Ud over arbejdet med sagsbehandling er Christian med til at planlægge og kvalitetssikre prøverne til gymnasieeleverne og har derfor en del kontakt med gymnasieskolerne: 

”Jeg er løbende i kontakt med rektorer, lærere og elever og vejleder dem i, hvordan de skal håndtere forskellige opgaver og udfordringer, fx på institutionerne i forbindelse med eksamensplanlægning og -afholdelse. Jeg vejleder også løbende i, hvordan gymnasierne håndterer elevernes klager over prøver på en god måde, så det samtidig sikre et arbejde af høj kvalitet på skolerne. Jeg vejleder, også eleverne i hvilke klagemuligheder de har, over de prøver de deltager i, så de kan opnå en retfærdig behandling.”

Christian har først som studentermedhjælper og nu som fuldmægtig lært meget af at sparre med sine kolleger: 

”Jeg har haft gode ledere, der har tilbudt mig at arbejde med spændende og lærerige opgaver, hvilket også er en fed måde at afsøge nye faglige områder og kompetencer på, men det er helt sikkert den daglige faglige sparring med mine kolleger, jeg lærer mest af. Jeg er som regel frisk på nye udfordringer, hvilket også betyder at jeg trods min korte tid hos ministeriet som fuldtidsansat har haft mange sjove og udfordrende opgaver.”

Om Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Kontoret har det samlede ansvar for prøver, eksamen og test på alle uddannelsesområder under Børne- og Undervisningsministeriet. Kontoret består af tre teams, der blandt andet planlægger og kvalitetssikrer prøverne på hhv. folkeskoleområdet, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, forberedende grunduddannelse (FGU) samt voksenuddannelser.

Sidst opdateret: 21. maj 2024