Hop til indhold

Tilskud til institutioner

Som led i styrelsens tilskudsforvaltning beregner og udbetaler styrelsen statstilskud til uddannelsesinstitutioner, fastsætter tilskudsregler, og udarbejder vejledninger og instrukser mv.

Læs mere om tilskud (uvm.dk)   

Hjælpepakker som følge af COVID-19

Til efterskoler og frie fagskoler 

Momskompensation

Gennem momskompensationsordningen kan en række selvejende institutioner på Undervisningsministers og Forsknings- og Uddannelsesministeriets områder få kompenseret deres udgifter til ikke-fradragsberettiget moms. Ordningen kompenserer institutionerne for, at de modtager taxametertilskud uden moms.

Læs mere om momskompensation (uvm.dk)  

Sidst opdateret: 18. september 2020