Hop til indhold

Tilskud til institutioner

Som led i styrelsens tilskudsforvaltning beregner og udbetaler styrelsen statstilskud til uddannelsesinstitutioner, fastsætter tilskudsregler, og udarbejder vejledninger og instrukser mv.

Læs mere om tilskud (uvm.dk)   

Momskompensation

Gennem momskompensationsordningen kan en række selvejende institutioner på Undervisningsministers og Forsknings- og Uddannelsesministeriets områder få kompenseret deres udgifter til ikke-fradragsberettiget moms. Ordningen kompenserer institutionerne for, at de modtager taxametertilskud uden moms.

Læs mere om momskompensation (uvm.dk)  

Sidst opdateret: 23. januar 2018