I styrelsen vejleder vi elever i grundskolens udskolingsklasser og andre unge uden for grundskolen, som ikke er begyndt på eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Vi varetager Undervisningsministeriets borger- og institutionsrettede opgaver inden for vejledningsområdet. Det er vores mål at tilvejebringe det optimale faglige grundlag for minister, regering og Folketinget til at træffe beslutninger på området.

Vi arbejder med de bekendtgørelser, som hører under lov om vejledning om uddannelse og erhverv med videre. Vi rådgiver kommuner, institutioner, interessenter og aktører inden for området om indholdet af loven.

I styrelsen besvarer vi henvendelser fra borgere, uddannelsesinstitutioner, kommuner og deres UU-centre, der henvender sig med spørgsmål om introduktionskurser, brobygning, uddannelsesparathedsvurdering, gruppe- og individuel vejledning og andre vejledningsfaglige emner.

Vi er i løbende dialog med aktører inden for vejledningsområdet, herunder lederforeningen for Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutioner, der er berørt eller involveret i vejledningsaktiviteter.

Styrelsen har ansvaret for de 13 VEU-centre, som blandt andet vejleder voksne kortuddannede om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Opgaven med voksenvejledning indgår i de resultatkontrakter, som styrelsen indgår med hvert VEU-center.

Læs mere om VEU-centrenes vejledningsopgaver (uvm.dk)   

Dialog og vejledning

Udover at besvare henvendelser fra borgere besvarer vi henvendelser fra forskellige andre aktører, herunder vejledere og institutionsledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning samt andre, der har spørgsmål inden for det vejledningsmæssige felt.

Feltet omfatter den vejledning, der gives til unge i grundskolen (7.-9./10. klasse) og andre unge under 25 år, som endnu ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse samt vejledning om voksen- og efteruddannelse og arbejdet i de 13 VEU-centre

Vi giver ikke konkret vejledning om uddannelser mv., men henviser her til Ungdommens Uddannelsesvejledning, eVejledning, UG.dk, Studievalg eller VEU-centrene.

Læs mere om vejledning til en ungdomsuddannelse (uvm.dk)   

Viden og Udvikling

Styrelsen varetager forskellige videns- og udviklingsfunktioner inden for vejledningsområdet.

Vi varetager blandt andet sekretariatsfunktionen for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og erhvervsvejledning, og understøtter den dialog, som medlemmerne har om vejledningsmæssige problemstillinger.

Styrelsen iværksætter undersøgelser og evalueringer inden for vejledningsområdet for at styrke vejledningen og få bedst mulig grundlag for at kvalitetsudvikle og styrke vejledningsindsatsen.

Vi iværksætter endvidere forsøgs- og udviklingsprojekter inden for vejledningsområdet.

Læs mere om viden og udvikling på vejledningsområdet (uvm.dk)   

Mål, love og regler

Vejledningsområdet er reguleret ved Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelsesbeskæftigelse m.v.

Vejledningsloven sætter de overordnede rammer for aktiviteterne på vejledningsområdet. Lovens bestemmelser præciseres i en række bekendtgørelser, der dækker de forskellige områder og aktiviteter inden for området.

Læs mere om mål, love og regler (uvm.dk)

Læs mere om vejledningsområdet (uvm.dk)  

 

Sidst opdateret: 30. marts 2017