Hop til indhold

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Vi arbejder med de bekendtgørelser, som hører under lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Vi rådgiver kommuner, institutioner, interessenter og aktører inden for området om indholdet af loven. Det er vores mål at tilvejebringe det optimale faglige grundlag for minister, regering og Folketinget til at træffe beslutninger på området. 

I styrelsen besvarer vi henvendelser fra borgere, uddannelsesinstitutioner og kommuner om spørgsmål, der for eksempel vedrører introduktionskurser, brobygning, uddannelsesparathedsvurdering, gruppe- og individuel vejledning og andre vejledningsfaglige emner.

Vi er i løbende dialog med aktører inden for vejledningsområdet,  der er berørt eller involveret i vejledningsaktiviteter.

Vi giver ikke konkret vejledning om uddannelser mv., men henviser til de kommunale ungeindsatser i de enkelte kommuner, eVejledning, UddannelsesGuiden (ug.dk) eller Studievalg Danmark.

Viden og Udvikling

Styrelsen varetager forskellige videns- og udviklingsfunktioner inden for vejledningsområdet.

Styrelsen iværksætter undersøgelser og evalueringer inden for vejledningsområdet for at styrke vejledningen og få bedst mulig grundlag for at kvalitetsudvikle og styrke vejledningsindsatsen.

Vi iværksætter endvidere forsøgs- og udviklingsprojekter inden for vejledningsområdet.

Læs mere om viden og udvikling på vejledningsområdet (uvm.dk)

Mål, love og regler

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, sætter de overordnede rammer for aktiviteterne på vejledningsområdet. Lovens bestemmelser præciseres i en række bekendtgørelser, der dækker de forskellige områder og aktiviteter inden for området.

Læs mere om mål, love og regler (uvm.dk)

Læs mere om vejledningsområdet (uvm.dk)

Sidst opdateret: 19. juni 2020