Praktikpladssituationen ultimo december 2017

De seneste tendenser for december 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo december 2016 og 2017

  december 2016
december 2017

Ændring i pct.

Elever med uddannelsesaftale 66.192 63.468 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 415 290 -30 %
Elever i skolepraktik 7.203 6.464 -10 %
Elever i gang med et hovedforløb 73.810 70.222 -5 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio januar 2018.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af december 2017 viser, at:

  • 70.222 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på fem pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.966 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.573 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis et fald på 13 pct. og 17 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

  • 63.468 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på fire pct. i forhold til samme måned sidste år.
  • 290 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 30 pct. i forhold til samme måned sidste år. (*
  • 6.464 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 10 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* 1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.282 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på fire pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 347 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 25 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.302 elever. Det er et fald på 14 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 23. februar 2018