Praktikpladssituationen ultimo september 2018

De seneste tendenser for september 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af september 2018 viser, at:

 • 73.210 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 3 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 2.787 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.259 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er hhv. 6 pct. flere og 20 pct. færre elever i forhold til samme måned sidste år. 
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.417 uddannelsesaftaler. Det er 5 pct. flere end samme måned sidste år.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo september 2017 og 2018

  September 2017 September 2018 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 67.601 67.288 0 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 433 298 -31%
Elever i skolepraktik 7.297 5.624 -23 %
Elever i gang med et hovedforløb 75.331 73.210 -3 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2018.

Nøgletal

Ved udgangen af september var situationen følgende:

 • 1.259 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 1.084  elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er en stigning på 18 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 175 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 27 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 1.528 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af september 2.787 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning. 

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo september viser, at:

 • 67.288 elever har en uddannelsesaftale. Det er samme niveau som samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 298 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 31 pct. i forhold til samme måned sidste år.1
 • 5.624 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 23 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.417 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 5 pct. i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 238 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 32 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.088 elever. Det er et fald på 16 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 22. november 2018