Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.

Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2011.

Kandidat for Radikale Venstre i Odense Sydkredsen fra 2006 til 2010.

Parlamentarisk karriere

Undervisningsordfører, børneordfører, familieordfører, kommunalordfører, ligestillingsordfører, EU-ordfører, udlændingeordfører, skatteordfører. Næstformand for Skatteudvalget fra 2015. Formand for Ligestillingsudvalget 2012-2015. Gruppesekretær for Liberal Alliances folketingsgruppe 2011-2012.

Uddannelse og erhverv

Cand.mag.pæd., Københavns Universitet, fra 1997 til 2003.

Manager, Work Life Learning, LEGO, fra 2010 til 2011.

Manager, Learning & Change, PricewaterhouseCoopers, fra 2007 til 2010.

Konsulent, Work Life Learning, IMS Assima A/S, fra 2004 til 2007.

Medarbejder, Reformsekretariatet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, fra 2003 til 2004.

Tillidshverv

Medlem af aftagerpanelet ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2008-2011.

Sidst opdateret: 16. juli 2018