Gymnasial uddannelse kan tilrettelægges som gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) og er målrettet voksne. Enkeltfagsundervisningen udbydes på voksenuddannelsescentre (VUC) og hf-kurser, og der er deltagerbetaling for undervisningen.

Optagelse på hf-enkeltfag

Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter afsluttet 9. eller 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af de faglige kvalifikationer og øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.

Læs mere om adgangskravene til hf-enkeltfag her

Om hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag kan følges af kursister, der

  • ønsker at opnå kompetence i et eller flere konkrete fag på gymnasialt niveau.
  • ønsker at opnå studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, som ikke har krav om en fuld gymnasial eksamen.
  • ønsker at supplere en gymnasial eksamen med et eller flere fag med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser.
  • ønsker i sit eget tempo at tage en fuld højere forberedelseseksamen ved at sammenstykke hf-enkeltfag, der i kraft af sin sammensætning svarer til den toårige uddannelse til hf-eksamen med eller uden udvidet fagpakke.
  • i forlængelse af den toårige uddannelse til hf-eksamen med ordinær fagpakke ønsker at supplere med et overbygningsforløb, så der opnås en udvidet fagpakke med generel studiekompetence. Forløbet skal afvikles inden for et halvt år.

Læs mere om de særlige hf-enkeltfag her

Læs mere om fagene på den toårige uddannelse til hf eksamen her

Højere forberedelseseksamen

Hf-enkeltfag kan som nævnt ovenfor sammenstykkes til en fuld højere forberedelseseksamen, der i kraft af sin sammensætning svarer til den toårige uddannelse til hf-eksamen med eller uden udvidet fagpakke. Forudsætningen for sammenstykning af hf-enkeltfag til en højere forberedelseseksamen er, at kursisten udarbejder en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt. Når en kursist afslutter en fuld højere forberedelseseksamen tilbagebetales deltagerbetalingen for de fag, der indgår i eksamen.

Sidst opdateret: 6. november 2018