Måling af elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser i efteråret

Skolerne skal fremover gennemføre målingen i november-december ved hjælp af et spørgeskema. Af hensyn til skolernes planlægning er denne periode udvidet ved gennemførelsen af den første måling, og derfor kan skolerne gennemføre målingen fra november 2017 til og med februar 2018.

Den nationale trivselsmåling er udsat. Læs her, hvorfor

Skolerne tilrettelægger selv, hvornår de vil gennemføre målingen inden for perioden.

Institutionen skal gennemføre trivselsmålingen for de elever, der har påbegyndt deres uddannelse efter den 1. august 2017 (gælder dog ikke kursister på hf-enkeltfag). Alle elever og kursister på de gymnasiale uddannelser kan dog deltage, hvis institutionen ønsker det. 

Styrelsen for It og Læring, STIL, har udarbejdet en vejledning til indberetning af data (pdf) til skolerne om gennemførelse af målingen og indberetning af resultaterne.

Om spørgerammen

Spørgerammen til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (pdf) er blevet udviklet af en ekspertgruppe med inddragelse af interessentfølgegruppen til gymnasiereformen. Spørgerammen har også været pilottestet på 48 skoler i foråret 2017.

Adgang til resultaterne

Resultaterne vil være tilgængelige i UVM’s Datavarehus.

Ekspertgruppen peger i deres anbefalingsnotat (pdf) på forskellige analysemuligheder for skolerne i deres arbejde med trivselsdata i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling på de gymnasiale uddannelser.

Sidst opdateret: 10. januar 2018