Der er obligatorisk digital ansøgning til alle gymnasiale uddannelser (htx, hhx, stx og hf). Det betyder, at optagelse på en gymnasial uddannelse er betinget af, at du har søgt via optagelse.dk.

Hvordan du ansøger afhænger af, hvornår du vil starte på din uddannelse:

Du går i 9. eller 10. klasse

Vil du starte i august lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år. Vil du starte på et andet tidspunkt, kan du kontakte institutionen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat men fortsat ønsker en gymnasial uddannelse, vil din uddannelsesparathed blive revurderet inden 15. april. Det betyder, at du vil blive indkaldt til en samtale og evt. en prøve på den gymnasiale institution, som du har søgt som første prioritet.

Du får svar fra institutionen, om du er optaget senest 1. juni.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, kan du kontakte institutionen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse. Du skal dog altid søge via optagelse.dk.

Du vil som regel blive indkaldt til en samtale på det gymnasium, hvor du har søgt optagelse.

Du får svar fra institutionen, om du er optaget på uddannelsen.

Sidst opdateret: 6. november 2018