Forældre kan selv vælge undervisning til deres barn

I Danmark er der 10 års undervisningspligt, men ingen skolepligt. Det betyder, at forældre har mulighed for at vælge en fri grundskole til deres barn, hvis de ikke ønsker deres barn i folkeskolen.

Forældre har pligt til at sørge for, at deres barn får en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Et barn, der går på en fri grundskole, skal have samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Et alternativ til folkeskolen

”Frie grundskoler” dækker over mange forskellige betegnelser for skoler for eksempel ”friskole”, ”privatskole” og ”lilleskole”.

Nogle frie grundskoler bygger på et religiøst livssyn, nogle på en bestemt pædagogik. De enkelte skolers pædagogiske tænkning og syn på, hvordan børn lærer, kan også være forskellig, alt efter hvilket grundlag skolerne har.

En fri grundskole kan planlægge og gennemføre undervisning på en anden måde end folkeskolen afhængig af, hvad der passer til deres værdigrundlag.

Ministeriet fører et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler.

Oprettelse af en fri grundskole

Alle har ret til at oprette en fri grundskole. For at modtage tilskud fra staten skal skolen overholde de bestemmelser, der er beskrevet i friskoleloven.

Læs mere om processen ved oprettelse af en skole

Grundlag for og oprettelse af frie grundskoler

De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen. Undervisningen på en fri grundskole skal stille eleverne lige med elever, der går i folkeskolen, og forberede dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Forældre kan selv vælge undervisning til deres barn

I Danmark er der 10 års undervisningspligt, men ingen skolepligt. Det betyder, at forældre har mulighed for at vælge en fri grundskole til deres barn, hvis de ikke ønsker deres barn i folkeskolen.

Forældre har pligt til at sørge for, at deres barn får en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Et barn, der går på en fri grundskole, skal have samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Et alternativ til folkeskolen

”Frie grundskoler” dækker over mange forskellige betegnelser for skoler for eksempel ”friskole”, ”privatskole” og ”lilleskole”.

Nogle frie grundskoler bygger på et religiøst livssyn, nogle på en bestemt pædagogik. De enkelte skolers pædagogiske tænkning og syn på, hvordan børn lærer, kan også være forskellig, alt efter hvilket grundlag skolerne har.

En fri grundskole kan planlægge og gennemføre undervisning på en anden måde end folkeskolen afhængig af, hvad der passer til deres værdigrundlag.

Ministeriet fører et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler.

Oprettelse af en fri grundskole

Alle har ret til at oprette en fri grundskole. For at modtage tilskud fra staten skal skolen overholde de bestemmelser, der er beskrevet i friskoleloven.

Læs mere om processen ved oprettelse af en skole

Sidst opdateret: 15. maj 2017