EMU tilbyder undervisere og pædagogisk personale i grundskolen en samlet indgang til de bedste gratis undervisnings- og læringsmaterialer på portalens hjemmeside. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaseret undervisningsressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen.

Hvad står EMU for?

Navnet EMU stod oprindeligt for ’Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen’, men er de senere år blevet brugt som kaldenavn for portalen.

Formål

EMU portalen - Danmarks Læringsportal er ministeriets faglige platform som omsætter ministeriets politiske mål og uddannelsesmæssige reformer til praksis indenfor lærings- og uddannelsesområderne.

EMU-portalen formidler vidensbaserede inspirationsmaterialer i en form, der er brugervenlig, konkrete og anvendelsesorienterede for praktikere. Det kan eksempelvis være inspirationsmaterialer til strategier, redskaber, didaktiske og pædagogiske metoder og viden samt eksempler på, hvad der virker i undervisningen og den pædagogiske praksis.

Målgruppe

Grundskolen på EMU-portalen henvender sig primært til lærere og pædagogisk personale, skoleledelse, forvaltning, elever, forældre gennem særlige målgruppeindgange, der fremhæver relevant viden, konkrete redskaber og inspirationsmaterialer til brug i undervisningen og til at udvikle undervisningen.

Indhold på EMU

EMU indeholder gratis inspirationsmateriale for eksempel aktiviteter i undervisningen og korte forløb til alle fag i grundskolen samt materialer om aktuelle og tværgående emner som eksempelvis åben skole, understøttende undervisning, lektiehjælp og trivsel.

EMU tilbyder brugerne

  • gratis inspirationsmaterialer, der er forankret i praksis, relateret til de faglige mål og som understøtter elevernes motivation for læring.
  • en åben, gratis portal, der medvirker til at fremme videndeling om undervisning og læring.
  • Viden og forskning, herunder følgeforskning om skoleledelse, lærere og det pædagogiske personales oplevelser og erfaringer med en varieret skoledag.
Sidst opdateret: 13. juli 2018