Reformen af erhvervsuddannelserne, der trådte i kraft 1. august 2015, bygger på Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014.

Aftalen blev indgået af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Læs Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelserne (pdf).

Tidligere aftaler og oplæg med betydning for området

De store og brede politiske aftaler om globalisering og velfærd og finanslovsaftalen er blandt de aftaler, der har betydning for erhvervsuddannelserne. Det er nemlig de aftaler, der fordeler ressourcer til området.

Aftalerne udmønter de mål, som blev opstillet i globaliseringsstrategien "Fremgang, fornyelse og tryghed" fra 2006 (pdf fra stm.dk).

Aftale om flere praktikpladser i 2011 (november 2010) (pdf)

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (november 2009) (pdf)

Forstærket indsats for flere praktikpladser (november 2009) (pdf)

Flere unge i uddannelse og job (november 2009) (pdf)

Opfølgning på globaliseringsaftalen 2008 (pdf)

Globaliseringsaftalen 2006 (pdf)

Velfærdsaftalen 2006 (pdf)

Fremgang, fornyelse og tryghed (globaliseringsstrategien) 2006 (pdf fra stm.dk)

Velfærds- og globaliseringsaftalen

Velfærdsaftalen

Velfærdsaftalen (pdf) indeholder de fælles målsætninger fra globaliseringsstrategien (pdf fra stm.dk) om, at mindst 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og mindst 50 procent skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015.

Initiativer, der skal hjælpe unge hurtigere gennem uddannelserne og styrket voksen- og efteruddannelse, er også en del af Velfærdsaftalen.

Globaliseringsaftalen

Globaliseringsaftalen (pdf) blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og det Radikale Venstre i november 2006.

Aftalen fulgte op på Velfærdsaftalen. I alt blev der afsat 39 milliarder kroner i perioden 2007 til 2012.

På uddannelsesområdet blev der afsat penge til forbedringer af ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne.

Opfølgning på globaliseringsaftalen

I 2008 aftalte partierne en opfølgning på globaliseringsaftalen (pdf), som blandt andet betød, at uddannelsesinstitutionerne fik tilført 80 millioner kroner årligt i perioden 2008-2010 for at øge udbuddet af uddannelser og uddannelsesaktiviteten.

Sidst opdateret: 13. juli 2018