Hop til indhold

STU tilbydes til unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I styrelsen varetager vi de borger-, institutions-, og kommunalt rettede opgaver, der drejer sig om STU.

Det er vores mål at være med til at tilvejebringe det optimale faglige grundlag for minister, regering og Folketinget til at træffe beslutninger på området.

Ansvar for optag og tilrettelæggelse af uddannelsen er kommunalt

STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som unge under 25 år – der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse – har et retskrav på at få tilbud om.

Kommunerne er ansvarlige for visitation til og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Dialog og kontakt

Vi giver vejledning om lovgivning, der for eksempel drejer sig om STU til kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, udbydere af STU samt unge og pårørende.

Styrelsen samarbejder med KL og interesseorganisationer på handicapområdet om uddannelsen.

 

Sidst opdateret: 10. september 2020