Hop til indhold

I det daglige samarbejder vi med lærere, ledelser og institutioner på gymnasieområdet samt repræsentanter for det arbejdsmarked eleverne, uddannes til. Målet er i fællesskab at udvikle og sikre uddannelser af høj kvalitet.

Læreplaner og vejledninger

Læreplaner og vejledninger findes for alle fag og faglige samspil i de gymnasiale uddannelser, og hører under styrelsens ansvarsområde. Læreplaner beskriver formålet med det enkelte fag, kravene til de faglige mål og kernestof samt de afsluttende prøver. Planerne danner grundlaget for undervisning og prøver på gymnasier og hf-kurser. I læreplanerne udfoldes uddannelsernes formålsparagraf, som fastslår, at de gymnasiale uddannelser er almendannende og studieforberedende.

Fagkonsulenter og faglig udvikling i praksis

Fagkonsulenterne, der dels er ansat som embedsmænd i styrelsen og dels som undervisere på en gymnasial uddannelse, står i spidsen for drift og udvikling af deres fag. De rådgiver om udvikling af faget og den faglige kvalitet i undervisningen og om realiseringen af læreplanerne i den konkrete undervisning. Det sker bl.a. på landsdækkende årlige kurser om ”faglig udvikling i praksis” (FIP), hvor fagkonsulenterne sætter fokus på aktuelle faglige problemstillinger eller fagligt-pædagogiske emner.

Fagkonsulenterne er desuden ansvarlige for de skriftlige prøver i fagene og for afvikling af de fagdidaktiske moduler i pædagogikumuddannelsen.

Pædagogikum og lærerkompetencer

Et vigtigt ansvarsområde for medarbejderne i styrelsen er administration og fortsat udvikling af pædagogikumuddannelsen. Gennem et teoretisk og praktisk forløb giver uddannelsen kandidater undervisningskompetence og mulighed for fastansættelse som lærere på gymnasier og hf-institutioner i Danmark.

Sidst opdateret: 20. januar 2020