Hop til indhold

Udvikling af folkeskolens fag og emner

Styrelsen har ansvaret for national udvikling af undervisningen i fag og emner. Centralt for styrelsens arbejde er Fælles Mål, som er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen. Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål.

Styrelsen svarer på spørgsmål fra blandt andet borgere, skoler og forvaltninger om grundskoleområdet og regelfortolkning.

Understøttelse af sektorens arbejde med udvikling af fag og emner

Styrelsen understøtter skolernes arbejde med de faglige mål. Det gør vi blandt andet med læringskonsulenternes udgående vejledning med inspirations- og vejledningsmaterialer til arbejdet med fag og emner samt gennem konkrete projekter med fokus på udvikling af fag og emner.

Styrelsen bidrager med faglig sparring til departementets policyarbejde på grundskoleområdet.

På ministeriets vidensportal, emu.dk findes Fælles Mål og vejledende læseplaner, som uddyber Fælles Mål i de enkelte fag. Dertil er der vejledningsmateriale for alle fag og emner. Her kan lærerne søge inspiration og finde eksempler på konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i Fælles Mål.

Sidst opdateret: 4. december 2023