I styrelsen har vi et tæt samarbejde med sektoren og interessenterne, der bidrager til udviklingen inden for de forberedende tilbud.
Det er vores mål at være med til at tilvejebringe det optimale faglige grundlag for minister, regering og Folketinget til at træffe beslutninger på områderne.

Vejledning

En central del af styrelsens kontakt med aktørerne på det forberedende område omhandler vejledning af skoler, vejledere og brugere i konkrete spørgsmål.
Vejledningen udgør et vigtigt element i kvalitetssikring og udvikling både på den enkelte skole og inden for det samlede område. 

Kvalitetssikring

Styrelsen fører et dialogbaseret kvalitetstilsyn med det forberedende område. Tilsynet er med til at sætte fokus på det lokale ansvar med at sikre kvaliteten af deres forskellige aktiviteter. Gennem tilsynet får styrelsen mulighed for at sætte fokus på områder, der kræver udvikling og et særligt fokus.

Dialog og kontakt

Vi svarer på henvendelser fra borgere, der har spørgsmål om for eksempel reglerne på områderne, optagelse eller indhold i tilbuddene.Samtidig er vi i løbende og tæt dialog med aktørerne på de enkelte tilbud, herunder også de lokale vejledere.

Sidst opdateret: 20. marts 2019