Hop til indhold

Styrelsen varetager ministeriets borger- og institutionsrettede opgaver for de erhvervsrettede voksenuddannelser, som også kaldes for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). AMU er korte, erhvervsrettede kurser målrettet ufaglærte og faglærte. Vi arbejder tæt sammen med efteruddannelsesudvalgene, der består af arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne.

Udvikling og administration af arbejdsmarkedsuddannelser

De 11 efteruddannelsesudvalg udvikler løbende nye arbejdsmarkedsuddannelser, som behandles og godkendes i styrelsen.

Vi har et tæt samarbejde med efteruddannelsesudvalgene om den løbende udvikling af AMU-programmet, og understøtter udvalgenes arbejde med vejledninger mv.

Styrelsen administrerer også puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser (UUL-puljen), som efteruddannelsesudvalgene hvert år kan ansøge til udvikling af nye uddannelser. Desuden understøtter styrelsen kvalitetsarbejdet i udvalg og institutioner.

Det er vores mål at være med til at tilvejebringe det optimale faglige grundlag for minister, regering og Folketinget til at træffe beslutninger på området.

Udbud af AMU

Styrelsen godkender offentlige og private uddannelsesinstitutioner til udbud af AMU. Godkendelsen foregår som hovedregel i en samlet udbudsrunde med nogle års mellemrum, den seneste runde var i 2009.

Med en udbudsgodkendelse følger både en række rettigheder og pligter i henhold til AMU-lovgivningen.

Vi udarbejder vejledninger med videre til de godkendte AMU-udbydere, så de kan forvalte deres udbudsgodkendelse på bedste vis. Styrelsen er løbende i tæt dialog med udbyderne om regelfortolkninger og understøtter deres kvalitetsarbejde.

Styrelsen har også ansvaret for Fri-institutionsforsøget i 2017, som er en del af trepartsaftalen fra 2016, samt de 13 VEU-centre, der er en fælles indgang til almen og erhvervsrettet VEU.

Sidst opdateret: 10. marts 2020