Hop til indhold

Fagligt tilsyn

Det faglige tilsyn bidrager til sikringen af de bedst mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne.

Styrelsen varetager det faglig-pædagogiske tilsyn med uddannelser, skoler og institutioner inden for ministeriets ressort og bidrager gennem tilsynet til opfyldelse af ministeriets mål om fagligt stærke uddannelser til alle.

Det faglig-pædagogiske tilsyn omfatter skolers og institutioners undervisning, prøver, resultater samt regeloverholdelse.

Tilsynet indgår således som et led i ministeriets systematiske arbejde med realisering af de politiske målsætninger inden for de enkelte uddannelsesområder og er en del af ministeriets styringsmodel på uddannelsesområdet.

Økonomisk tilsyn

Det økonomiske tilsyn bidrager til en effektiv, velfungerende og udviklingsorienteret institutionsdrift.

Styrelsen varetager det økonomiske tilsyn med de knap 1.200 selvejende uddannelsesinstitutioner på ministeriets område.

Det økonomiske tilsyn omfatter institutionernes økonomi, drift og anvendelse af tilskud. Årligt udbetales mere end 30 milliarder kroner i tilskud til institutionerne.

Formålet med tilsynet er at:

  • understøtte en effektiv og bæredygtig institutionsdrift
  • sikre overholdelse af regler og retningslinjer på området
  • varetage statens kreditor interesse, hvis en institution viser sig at være alvorlig udfordret i sin fremtidige økonomiske drift.

Det økonomiske tilsyn omfatter også tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter og påser, at puljemidlerne anvendes inden for formålet. Vi fører desuden tilsyn med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Nationalt Center for undervisning i natur, teknik og sundhed.

Institutionelt tilsyn og øvrige tilsynsopgaver

Styrelsen fører tilsyn med institutionelle forhold på de selvejende institutioner samt administration og regeloverholdelse på støtteordninger under ministeriet.

Vi fører tilsyn med institutionernes vedtægter, overholdelse af formelle krav om informationspligt på institutionens hjemmeside og brugen af resultatkontrakter for ledere.

Tilsynet med institutioners administration af specialpædagogisk støtte (SPS) og A-kassernes administration af VEU-godtgørelse skal sikre regeloverholdelse og kvalitet i forvaltningen.

Sidst opdateret: 15. december 2022