Hop til indhold

Grundskolen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for, at folkeskolens prøver tilrettelægges, så de kan dokumentere, hvor dygtige eleverne er i forhold til væsentlige mål og krav fastsat for det enkelte fag. Styrelsen har desuden ansvaret for, at folkeskolens prøver bliver afviklet effektivt, sikkert og stabilt. Styrelsen skal også sikre, at reglerne om prøveafvikling er klart beskrevet.

Styrelsen har også ansvaret for indholdet af de nationale test i grundskolen. Styrelsen er ansvarlig for, at opgaverne til de nationale test har høj faglig kvalitet, og at testene giver en objektiv og effektiv vurdering af elevernes faglige niveau inden for afgrænsede områder af fagene.

Styrelsen har desuden ansvaret for, at testenes indhold og rammer løbende bliver tilpasset ændringer i fagenes indhold.

De gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning

Styrelsen har ansvaret for de centralt stillede prøver på:

  • de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx)
  • eux-forløb
  • almen voksenuddannelse
  • forberedende voksenundervisning

Styrelsen er også ansvarlig for de centralt stillede optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne.

Det er styrelsens ansvar, at de centralt stillede prøver og optagelsesprøver er i stand til at dokumentere i i hvilken grad elever og kursister opfylder de faglige mål. Styrelsen har samtidig ansvaret for, at alle prøver bliver afholdt i overensstemmelse med de centralt fastsatte regler.

Forberedende grunduddannelse

Styrelsen har det overordnede lovgivningsmæssige ansvar for prøver på de forberedende grunduddannelser.

 

Sidst opdateret: 27. marts 2023