Hop til indhold

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere. Det betyder bl.a., at du ikke kan straffes for at indberette fortrolige oplysninger, hvis du har rimelig grund til at antage (god tro), at oplysningerne er nødvendige for at afsløre alvorlige lovovertrædelser eller et alvorligt forhold. Det betyder også, at du ikke må udsættes for ufordelagtig behandling, som kan forvolde dig skade, som reaktion på din indberetning.

Beskyttelsen mod repressalier gælder også tredjeparter, som har forbindelse til dig, og som risikerer at blive udsat for repressalier i en arbejdsrelateret sammenhæng, samt virksomheder og myndigheder som du ejer eller arbejder for eller på anden måde er forbundet med i en arbejdsrelateret sammenhæng.

Beskyttelsen mod repressalier gælder også i de tilfælde, hvor repressalierne har til formål at hindre dig i at indberette til whistleblowerordningen.

Du kan læse mere om beskyttelsen mod repressalier i afsnit 7 i Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser (pdf).

Sidst opdateret: 20. december 2021