Hop til indhold

Direktør

Julie Elm Vig Albertsen

Juridisk kommitteret 

Per Hansen

Ledelsessekretariatet

Kontorchef

Ask Lyno-Hansen

Vicedirektør

Cathrine Lindberg Bak

Center for Folkeskole

Kontorchef

Janne Samuelsson

Fungerende kontorchef

Marie Bilde

Center for Udgående Kvalitetsarbejde

Kontorchef

Annegrete Larsen

Kontorchef

Lise Nordvig Rasmussen

Kontor for Analyse og Kommunikation

Kontorchef

Christian Vestergaard Sloth

Vicedirektør

Simon Pasquali

Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Kontorchef

Camilla Springborg

Kontor for Gymnasier

Kontorchef

Liz Nymann Lausten

Center for Institutionsdrift og Tilsyn 

Kontorchef

Doris Tranberg Jørgensen

Kontor for frie skoler

Kontorchef

Ditte Novella Rasmussen

Vicedirektør

Martin Larsen

Kontor for Forberedende Uddannelser og Efteruddannelser

Fungerende kontorchef

Anne Mette Vang-Rydall

Center for Koncernregnskab, Puljer og SPS

Kontorchef

Jacob Lentz

Kontorchef

Kia Borggaard

Kontor for Erhvervsuddannelser

Kontorchef

Martin Ørnsholt

Juridisk program

STUK ønsker et attraktivt juridisk fagmiljø og at styrke styrelsens tværgående juridiske arbejde. Dette sker gennem flere aktiviteter, som skal medvirke til den faglige oplæring og udvikling af juridiske medarbejdere i styrelsen, således at både en nystartet og en erfaren jurist vil opleve en faglig udviklingsbane i STUK.

Grøn omstilling

I 2022 vil der være særligt fokus på, hvordan STUK inden for det erhvervsrettede område kan sikre, at der sættes fart på udviklingen af uddannelser og efteruddannelser, så nye kompetence-behov på arbejdsmarkedet imødekommes, og hvordan STUK understøtter kapacitetsopbygning på institutionerne inden for dagsordenerne bæredygtighed og grøn omstilling.

Bestyrelsesprogram

Med et program for bestyrelsesinitiativer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet ønsker STUK at styrke samarbejdet mellem styrelsen og bestyrelserne samt at understøtte bestyrelserne i deres samlede virke. Bestyrelser på statsfinansierede selvejende ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har som øverste ledelse ansvar for institutionernes uddannelsestilbud, administration og økonomi. Bestyrelserne spiller således en afgørende rolle i at sikre uddannelsestilbud af høj kvalitet på bæredygtige institutioner.

Tilskudsstrategi

STUK gennemfører et større moderniseringsprojekt, som har til hensigt at etablere en ny it-understøttelse af tilskudsadministrationen. Det skal øge gennemsigtighed, brugertilgængelighed og værdien af tilskudsdata. Som en del af strategien er der i 2021 udarbejdet overblik over de centrale forretningsmæssige mål og krav til systemet en foranalyse og scope for pilotafprøvning af et allerede udviklet it-system. I 2022 gennemføres pilotprojektet med en forventning om en kortere vej til idriftsættelse af nyt it-system. Pilotdriften er tilrettelagt som paralleldrift med henblik på at sikre, at der kan træffes beslutning om idriftsættelse af det nye tilskudssystem på et gennemprøvet grundlag, der muliggør udfasning af det eksisterende tilskudssystem.

Tilsynsstrategi

STUK implementerer i 2022 sin nye tilsynsstrategi for 2022-24, som har som mål, at STUKs tilsyn skal dække flere skoler og institutioner hvert år, ligesom tilsynet i højere grad skal være konkret og anvisende over for den bestyrelse eller kommunalbestyrelse, der har ansvaret for en skole eller institution i tilsyn. Samtidig skal tilsynet gennemføres helhedsorienteret og effektivt, ligesom det skal være virkningsfuldt forstået på den måde, at undervisningskvaliteten og/eller økonomien på de skoler og institutioner, der er i tilsyn, forbedrer sig.

Implementering af aftale om elevfordeling

Læs mere om elevfordeling (uvm.dk)

Ledelsesgrundlag

STUK’s ledelsesgrundlag består af en fælles del, som gælder for hele Børne- og Undervisningsministeriet, og en del som er gældende for STUK. Den fælles del ligger fast indtil 2023, og den STUK-specifikke del er dynamisk og vil løbende blive tilpasset opgaverne.

STUK ’s ledelsesgrundlag (pdf)

Sidst opdateret: 8. november 2022