Hop til indhold

Direktør, Julie Elm Vig Albertsen

Ansvarsområder: Overordnet ledelsesmæssigt ansvar for styrelsen.

CV:

 • Direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2020-
 • Afdelingschef i Finansministeriet, 2017-2020, med ansvar for kommune- og regionsøkonomi samt Finansministeriets opgaver relateret til social-, undervisnings-, sundheds- og beskæftigelsesområdet
 • Underdirektør i Danmarks Radio, 2016-2017, DR Kultur.
 • Kontorchef i Finansministeriet samt Moderniseringsstyrelsen, 2011-2016.
 • Forhenværende bestyrelsesposter: VIVE og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed.

Uddannelsesbaggrund: cand.scient.pol.

Vicedirektør, Andreas Bosmann Engsig 

Ansvarsområder: Kontor for Erhvervsuddannelser, Kontor for Voksen og Efteruddannelse, Center for Koncernregnskab, Puljer og SPS.

 

Vicedirektør, Cathrine Lindberg Bak

Ansvarsområde: Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Center for Folkeskole og Forberedende Grunduddannelse, Kontor for Analyse og Kommunikation

CV:

 • Vicedirektør Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2019 -
 • Kontorchef og vicedirektør, Socialstyrelsen, 2011-2019
 • Chefkonsulent og Business Manager, Rambøll Management Consulting, 2007-2011
 • Personlig Assistent for borgmesteren i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 2006-2007
 • Fuldmægtig Socialministeriet, 2001-2006

Uddannelsesbaggrund: Cand. scient. pol.

Vicedirektør, Simon Pasquali

Ansvarsområder: Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Kontor for Gymnasier. Center for Institutionsdrift og Tilsyn. Kontor for Frie Skoler.

CV:

 • Vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2020-
 • Forskellige stillinger i Finansministeriet, 2011-2020, heraf senest kontorchef, 2016-2020

Uddannelsesbaggrund: Cand.scient.pol, Københavns Universitet (2011)

 
Sidst opdateret: 24. februar 2023