Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Styrelsen står for ministeriets borger- og institutionsrettede opgaver. Det sker i tæt dialog med uddannelsesinstitutioner, kommuner og skole- og bestyrelsesforeninger samt med arbejdsmarkedets parter.

Ved at inddrage ny viden og tidssvarende data understøtter styrelsen den løbende implementering af reformer. Vi varetager også opgaver med den løbende udvikling af uddannelsernes indhold og styring af institutioner. Endelig bidrager vi i styrelsen til, at departementets ministerbetjening, herunder politikudvikling, baseres på det bedst mulige vidensgrundlag.

Styrelsen varetager tilsynsopgaver for uddannelser og institutioner på ministeriets område. Det er styrelsens målsætning, at kvalitetstilsynet foregår i sammenhæng med kvalitetsudviklingen på de enkelte uddannelsesområder.

Desuden skal vi understøtte en effektiv og bæredygtig institutionsdrift gennem det økonomiske tilsyn, udvikling af bestyrelses- og ledelsesarbejdet og administration af overenskomstområdet.

Det er vores mål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem effektiv drift og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på ministeriets område og formidle om dette til sektoren.

Sidst opdateret: 1. marts 2019