Hop til indhold

Dataanalyser

STUK gennemfører en række kvantitative analyser, som bidrager med ny viden til både ministeriet og uddannelsessektoren. Dataanalyserne handler blandt andet om mønstre i elevernes faglige resultater i læsning og matematik, elevernes trivsel i skolen, fagligt gab mellem drenge og piger, elever i udsatte positioner m.m.

Evalueringer og følgeforskning

STUK samarbejder med eksterne vidensmiljøer om at gennemføre evalueringer og følgeforskning, som blandt andet skal give viden om politiske initiativer og reformers implementering og effekter. Det er eksempelvis følgeforskningsprogrammet for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og evalueringer af sprogprøver.

Internationale undersøgeler

STUK er ansvarlig for at gennemføre de internationale undersøgelser PISA, TIMSS, TALIS, PIRLS, ICILS og ICCS. De internationale undersøgelser bidrager med vigtig viden om forholdene i og omkring de danske skoler.

Udviklings- og investeringsprogram

STUK arbejder systematisk med at identificere, udvikle og udbrede løsninger på vigtige problemstillinger i dagtilbud, på skoler og på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af et såkaldt udviklings- og investeringsprogram. Eksempler på tidligere eller igangværende projekter i udviklings- og investeringsprogrammet er pilotafprøvninger af holddeling, co-teaching og mellemformer i folkeskolen.

Emu.dk

På ministeriets læringsportal, emu.dk, bliver ny inspiration til undervisning og den nyeste viden og forskning løbende offentliggjort.

Sidst opdateret: 25. april 2023