Hop til indhold
Afdelingen for Kvalitet og Viden formidler viden og forskning til undervisere, pædagogisk personale, ledelser og forvaltninger via emu.dk og læringskonsulenternes rådgivning.

Målet er, at viden og forskning bliver anvendt til at udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse, og at den pædagogiske udvikling og praksis samt de politiske beslutninger bygger på den bedst tilgængelige viden.

Styrelsen har et tæt samarbejde med videns- og forskningsmiljøer. Arbejdet omfatter blandt andet kortlægning af forskning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer.

Emu.dk

På ministeriets læringsportal emu.dk bliver ny inspiration til undervisning og den nyeste viden og forskning løbende offentliggjort.

Forskning og udvikling

Styrelsen driver en række projekter, som er med til at generere ny viden og forskning. Det drejer sig om:

 • Evaluerings- og følgeforskningsprogrammerne til folkeskolereformen, gymnasiereformen og eud-reformen. Programmerne giver viden om reformernes implementering og effekter.
 • Satspuljeprojekter, for eksempel:
  • Forsøgsprogram om udsatte børns faglighed
  • Turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen
  • Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres klassekammerater.
 • Internationale undersøgelser PISA, TIMSS, TALIS, PIRLS, ICILS og ICCS.
 • Trivselsmålinger i folkeskolen og på erhvervs- og gymnasieuddannelserne.
 • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser på EUD-området.
Sidst opdateret: 1. december 2020