Hop til indhold

Styrelsens udgående konsulenter tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og uddannelsessteder om kvalitetsudvikling af folkeskoler, erhvervsuddannelser og gymnasier – og overgangene mellem dem. Som noget særligt giver konsulenterne desuden hjælp til dagtilbud i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Forløbene bygger på:

  • konkret og handlingsanvisende rådgivning fra de udgående konsulenter.
  • erfaringer og ny viden, der sættes i spil gennem blandt andet netværk – til gavn for praksis.

Rådgivningen er målrettet de kommuner og uddannelsesinstitutioner, som har de største udfordringer. 

Rådgivning

De udgående konsulenters rådgivning har fokus på kapacitetsopbygning af skolers og uddannelsessteders pædagogiske ledelse.
Rådgivningsforløbene sætter fokus på:

  • arbejdet med at styrke skolernes og uddannelsesinstitutionernes professionelle kapacitet. Det gælder også det professionelle samarbejde, læringsfællesskaber, brug af viden og data, strategisk rekruttering og kompetenceudvikling.
  • arbejdet med skolens kultur, herunder skolens mål og visioner – og det læringsmiljø og de faglige forventninger, eleverne møder.
  • skoleledelsens arbejde med at indgå aktivt i  udviklingen af den pædagogiske praksis blandt medarbejderne, herunder også feedback til lærerne og faglig sparring. 

Viden

Konsulenterne arbejder tæt sammen med skolens ledelse og ressourcepersoner om konkrete indsatser, der skal styrke medarbejdernes praksis. Rådgivningen har fokus på anvendelse af data og handlingsorienteret viden. 

Sidst opdateret: 14. marts 2019