Hop til indhold

Oprettelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud, eller en afdeling heraf

Initiativkredsen bag en ny fri grundskole, der ønsker statstilskud, skal indgive

  1. anmeldelse og
  2. ansøgning om godkendelse

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tilsvarende gælder ved en fri grundskoles oprettelse af en afdeling.

Læs mere om anmeldelse og ansøgning om godkendelse (uvm.dk)

Oprettelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser og afdelinger heraf

Initiativkredsen bag en ny privat institution for gymnasiale uddannelser skal indgive

  1. anmeldelse og
  2. ansøgning om godkendelse

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Tilsvarende gælder ved oprettelse af en afdeling af en privat institution for gymnasiale uddannelser.

Læs mere om anmeldelse og ansøgning om godkendelse (uvm.dk)

Oprettelse af en efterskole eller fri fagskole

Initiativkredsen bag en ny efterskole eller fri fagskole skal indgive

  1. ansøgning om godkendelse til statstilskud og
  2. ansøgning om godkendelse efter § 5 d i lov om efterskoler og frie fagskoler

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs mere om ansøgning om godkendelse (uvm.dk)

Sidst opdateret: 21. august 2023