Hop til indhold

På de selvejende institutioner er det bestyrelsen og ledelsen, der er ansvarlige for institutionens drift og udvikling. Det er deres ansvar, at den udbudte undervisning står mål med institutionens formål samt lever op til ministeriets mål for god undervisning.

Styrelsen understøtter institutionerne med dette arbejde ved hjælp af konkrete redskaber, rådgivning og sparring. Det er vores vision at give bestyrelserne og ledelserne de bedste redskaber til brug for den lokale udvikling og styring med institutionerne. Det er ligeledes styrelsens formål at understøtte det lokale arbejde med kvalitet og implementering af politiske reformer og initiativer.

Styrelsen har igangsat et særligt arbejde rettet mod bestyrelserne på det regulerede område, hvor det centrale er at give bestyrelserne et lokalt råderum med flere styringsredskaber. De konkrete redskaber udvikles i dialog og samspil med sektorerne.

Sidst opdateret: 15. maj 2017