Hop til indhold

Statens selvforsikring

Mange af institutionerne på ministeriets ressortområde er omfattet af statens selvforsikringsordning, hvilket indebærer, at institutionernes aktiviteter inden for rammerne af lovgivningen er dækket af statens selvforsikringsordning. Det er styrelsen, der varetager administrationen af statens selvforsikringsordning.

Læs mere om håndteringen af diverse skader (uvm.dk)  

Bygning og ejendom

Vi vejleder institutionerne i bygningsrelaterede spørgsmål om blandt andet ansøgninger om igangsættelse af byggeprojekter, køb af ejendomme og indgåelse af lejemål, som kræver Folketingets Finansudvalgs tilslutning. Herudover arbejder styrelsen med energieffektivisering på de regulerede institutioner.

Læs mere om bygning og ejendom på uvm.dk

Læs mere om energieffektivisering på uvm.dk  

Sidst opdateret: 12. januar 2022