Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er nu klar med sin bestyrelsesstrategi for 2023-2025. 

Med bestyrelsesstrategien beskriver STUK forventningerne til bestyrelsernes arbejde. Særligt har strategien til formål at sætte fokus på bestyrelsernes ansvar for at sikre uddannelser af høj faglig kvalitet, som gør det muligt for alle elever og kursister at blive så dygtige som muligt, samtidig med at institutionsdriften er økonomisk bæredygtig.

Bestyrelsesstrategien indeholder en række initiativer, som STUK vil iværksætte i løbet af de kommende år, blandt andet følgende: 

  • Offentliggøre et opdateret kodeks for godt bestyrelsesarbejde,
  • Udsende bestyrelsesrapporter indeholdende nøgletal for de enkelte institutioner til bestyrelserne,
  • Udvikle deklarationer, som udfolder, hvad STUK anser for at være kvalitet i uddannelsestilbud,
  • Afholde en bestyrelseskonference i 2023,
  • Udvikle værktøjer til brug for bestyrelsens arbejde med at foretage selvevalueringer og analyser af kommende bestyrelsers kompetencebehov.

Bestyrelsesstrategien er målrettet bestyrelser på uddannelsesinstitutioner, som udbyder forberedende grunduddannelser (FGU), ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Strategien giver indblik i, hvordan STUK vil arbejde sammen med bestyrelserne om at sikre fagligt stærke og økonomisk bæredygtige uddannelsesinstitutioner. 

Læs bestyrelsesstrategien (pdf)

Bestyrelsesstrategiens pejlemærker 

Bestyrelsesstrategien indeholder tre pejlemærker for bestyrelsernes arbejde. Pejlemærkerne er et udtryk for de virkninger, STUK tilstræber, bestyrelsesstrategien skal medføre. 

Pejlemærke 1

Bestyrelserne arbejder helhedsorienteret med at sikre fagligt stærke uddannelser og økonomisk bæredygtige institutioner.

Pejlemærke 2

Bestyrelserne arbejder aktivt for at sikre sig de rette kompetencer.

Pejlemærke 3

Bestyrelserne arbejder aktivt og dialogbaseret med at sikre bestyrelsernes nuværende og fremadrettede vidensgrundlag.