Hop til indhold

STUK sætter i 2022 og de kommende år fokus på bestyrelser på de selvejende ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Det sker med det formål at understøtte bestyrelserne i at løfte deres lovbestemte rolle og ansvar. Det bærende initiativ er udviklingen af en bestyrelsesstrategi for STUKs fremtidige samarbejde med bestyrelserne. 

Som led i dette arbejde udsendte STUK i sommeren 2022 en velkomstpakke til nye bestyrelser, der er konstitueret med en funktionsperiode på fire år startende fra den 1. maj 2022. Velkomstpakken skal øge de nye bestyrelsesmedlemmers vidensniveau og understøtte samarbejdet mellem bestyrelserne og STUK. Derfor indeholder velkomstpakken følgende materiale: 

  • Faktaark om bestyrelsens og STUKs lovbestemte rolle og ansvar
  • Faktaark om gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, forberedende grunduddannelse (FGU), almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser
  • STUKs tilsynsstrategi 2022-2024

Du kan se hele velkomstpakken her (pdf)