Hop til indhold

Hvordan kan kommuner og skoler arbejde med tilbud og initiativer, der øger motivationen for elever i udskolingen, som er i risiko for problematisk fravær?

Det belyser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten kortlægger kommuners og skolers arbejde med fraværsindsatser og præsenterer fem cases, som har en lovende praksis i forhold til at reducere fravær i udskolingen via motiverende undervisningstilbud. I rapporten indgår en beskrivelse af hver af de fem cases:

  • U-start, Hvidovre Kommune
  • Teknologitalenter, Aalborg Kommune
  • UngAUC, Aalborg Kommune
  • Gandrup Skoles holddannelse, Aalborg Kommune
  • Er du på vej?, Køge Kommune

Læs rapporten "Øget motivation og reduktion af fravær" (pdf),

EVA har desuden udarbejdet en mere dybdegående beskrivelse af Køge Kommunes indsats "Er du på vej?" målrettet kommuner og skoler, som uddyber, hvad indsatsen indebærer og forudsætningerne for at implementere indsatsen. Læs indsatsbeskrivelsen (pdf).

Læs om rapporten på emu.dk.