Hop til indhold

I beretningen kan du læse om, hvordan STUK fører tilsyn med, om skoler og uddannelsesinstitutioner overholder lovgivningen. Det gælder både det faglige tilsyn med undervisningens kvalitet og det økonomiske tilsyn med anvendelsen af de tildelte midler til skoler og institutioner. På samme vis føres der tilsyn med støtteordninger, der blandt andet dækker tilsyn med støttetimer og specialundervisningsaktivitet.

I 2021 udarbejdede STUK sin tilsynsstrategi for 2022-2024. I den forbindelse inddrog styrelsen elever, kursister, skoler, kommuner, institutioner og foreninger for at få indblik i, hvordan det at være i tilsyn opleves på skole- og institutionsniveau. På den baggrund blev det klart, at gennemsigtighed, tydelighed og dialog i tilsynsprocessen er vigtigt for, at STUK kan understøtte et så virkningsfuldt, helhedsorienteret og effektivt tilsyn som muligt, som bidrager til den rette indsats over for den enkelte skole eller institution.

Med afsæt i erfaringerne fra tilsynsstrategiarbejdet kan STUK fra denne beretning introducere et afsnit om læringspunkter fra tilsynet ført med de enkelte uddannelsesområder. Formålet med læringspunkterne er at tydeliggøre, hvad tilsynet med de enkelte uddannelsesområder har medført af læring og refleksion hos styrelsen. Læringspunkterne dækker forskellige emner som for eksempel erfaringer fra læringskonsulenternes arbejde i 2021 på folkeskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og FGU samt refleksioner over tilsynet ført med parallelsamfundsproblematikker. Læringspunkterne har samtidig også på en række punkter tydeliggjort behov for øget tilsyn og en hurtigere brug af sanktioner, hvor dette skønnes nødvendigt for at fremme de ønskede virkninger af et tilsyn.

Et andet nyt tiltag er et kapitel om tilsynenes samlede virkning. Formålet med dette kapitel er at belyse, i hvilket omfang tilsynet fører til forandringer i resultatskabelsen på skoler og institutioner. Udviklingen tager afsæt i de konkrete indikatorer, som skoler og institutioner bliver udtaget i tilsyn på baggrund af i styrelsens risikobaserede kvalitetstilsyn. Denne viden skal være med til at sikre en virkningsfuld tilrettelæggelse og gennemførelse af samt opfølgning på STUKs tilsyn fremover.

Læs hele tilsynsberetningen for 2021 (pdf).