Hop til indhold

Det er nu muligt at indstille værker til årets Skriverpris. Skriverprisen er Børne- og undervisningsministeriets pris på 25.000 kroner til forfattere, der skriver læsevenlige skøn- eller faglitterære værker. Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats inden for dansk litteratur, der henvender sig til børn, unge eller voksne, der har svært ved at læse.

Skriverprisen har 27 år på bagen og blev uddelt første gang til Esther Skriver i 1995 for bogen Mads og Mie.

Siden da har mange gode bøger vundet Skriverprisen. Skriverprisudvalget nominerer tre værker. De tre værker bliver præsenteret på årets Bogforum den 4. november, hvor vinderværket offentliggøres. Prisen er med til at skabe fokus på et bredere udvalg af den litteratur, som er vigtig for de læsesvage børn, unge og voksne i Danmark. Den officielle fejring sker efterfølgende ved en åben reception.

Både digitale som fysiske værker, der er udkommet i perioden 13. juni 2021 - 12. juni 2022, kan komme i betragtning til prisen. Desuden skal værket have litterær kvalitet, være sprogligt letforståeligt, have en layoutmæssig høj kvalitet og henvende sig ligeværdigt til læseren. Prisen kan også tildeles en serie eller et helt forfatterskab, der inkluderer et værk, som er udkommet i perioden 13. juni 2021-12. juni 2022.

Dansksprogede værker af skønlitterær eller faglitterær art kan indstilles til Skriverprisen. Oversættelser af udenlandsk litteratur samt egentlige skole- og undervisningsbøger kan ikke komme i betragtning.

Hvis man som forlag eller forfatter ønsker at indstille et værk, en serie eller et helt forfatterskab til Skriverprisen, skal man inden den 12. juni 2022 sende syv eksemplarer af hvert værk til Sisse Mai Fogh.