Hop til indhold

I nyhedsbrevet kan du læse nyheder om aktuelle aktiviteter, regelændringer og arrangementer på erhvervsuddannelsesområdet.

November-nyhedsbrevet bringer blandt andet nyt om særlig censur på grundfagene, information om emu respons, som netop er gået i luften, nyhed om at erhvervsskoler, elever og virksomheder nu kan bruge Praktikpladsen.dk til at indgå uddannelsesaftaler, information om Ordblindepakke III samt en lang række andre nyheder på erhvervsuddannelsesområdet.

Hent nyhedsbrevet