Hop til indhold

Skoler kan nu søge om deltage i projekter, der styrker støtten til elever med særlige behov gennem mellemformer, co-teaching og holddannelse i matematikundervisningen.

Det ene forsøg afprøver to  typer af mellemformer i kommuner på tværs af 3-5 skoler, mens de to andre forsøg afprøver co-teaching og holddannelse i matematikundervisningen i 5. klasse.

Deltagende skoler vil få midler til at dække en del af deres omkostninger ved at deltage i forsøget. Midlerne kan dække frikøb af ledere og lærere til de fælles udviklings- og evalueringsaktiviteter i projektet og bidrage til finansiering af ekstra ressourcepersoner som fx matematiklærere eller lærere/pædagoger med specialpædagogiske kompetencer.

Den enkelte skole kan kun deltage i ét forsøg, men er velkommen til at ansøge om deltagelse i flere. I så fald vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffe beslutning om, hvilket forsøg, skolen kan deltage i.

De tre projekter er:

 1. Projekt om mellemformer i folkeskolen

  Dette projekt skaber mulighed for, at elever med særlige behov kan bevare tilknytningen til klassefællesskabet i almenklassen. Projektet undersøger, hvordan mellemformer øger den faglige udvikling, trivsel og læringsmotivation hos elever med særlige behov. For at deltage i dette forsøg, skal forvaltningen ansøge om deltagelse for 3-5 forskellige skoler i kommunen.
  Klik her for at læse mere om projektet.

 2. Projekt om co-teaching i matematik i 5. klasse

  Dette projekt trækker specialpædagogiske kompetencer ind i undervisningen og giver nye perspektiver på klassen. Projektet undersøger, hvordan et tæt samarbejde mellem almenlærer og en lærer/pædagog med specialpædagogiske kompetencer om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen kan forbedre trivsel, motivation og faglige resultater for alle elever i klassen og særligt dem, der har faglige vanskeligheder.
  Klik her for at læse mere om projektet.

 3. Projekt om holddannelse i matematik i 5. klasse
  Dette projekt giver lærerne mere tid til den enkelte elev. Projektet undersøger, hvordan mindre hold med to lærere i matematik i 5. klasse kan skabe bedre rammer for varieret undervisning og dermed øget trivsel, motivation og faglige resultater for alle elever i klassen og særligt dem, der har faglige vanskeligheder.
  Klik her for at læse mere om projektet.


Sådan søges puljerne

Ansøgningsfristen er torsdag den 25. november 2021 kl. 13.00. Det er skoleforvaltninger i den enkelte skoles kommune, som skal indsende ansøgningen på vegne af interesserede skoler.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver svar på alle ansøgninger i løbet
af december 2021.