Hop til indhold

Tilsynsplanen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder – folkeskoler, frie skoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler, AMU-centre mv. – og er styrelsens overordnede arbejdsplan vedrørende styrelsens tilsynsopgaver i 2021.

I forlængelse af COVID-19 restriktionerne, som allerede har betydning for meget af skoleåret 2020/2021, har institutioner og skoler afholdt mange forskellige former for nødundervisning. I 2021 vil styrelsen derfor have et særligt fokus på stikprøvevis tilsyn med nødundervisningen.

Styrelsen vil desuden have fokus på udsatte børn og unge i 2021, for eksempel ved at gennemføre et tilsyn med, om erhvervsskolerne efterlever reglerne om at vurdere udsatte unges behov for støtte og vejledning. Styrelsen vil derudover fortsætte et igangværende tematisk tilsyn med interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder samt afprøve en model for kvalitetstilsyn med undervisningen på specialskolerne.

I 2021 vil styrelsen også have fokus på at afdække risiko for parallelsamfundsproblematikker som led i kvalitetstilsynet med folkeskoler og ungdomsuddannelser. Formålet er at identificere og tilbyde hjælp til skoler, som er i risiko for at opleve problematikker relateret til parallelsamfund og derfor eventuelt kan opleve udfordringer med at skabe trygge rammer for elevernes faglige og sociale udvikling.

Tilsynsplanen offentliggøres forsinket i lyset af ekstraordinære COVID-19 opgaver i relation til Børne- og Undervisningsministeriets område.