Hop til indhold

Undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) spiller en vigtig rolle i elevernes dannelse. I SSF skal eleverne blandt andet lære om sundhed, seksualitet, personlige grænser og ligestilling.

En evaluering af SSF viser, at der er en række udfordringer med undervisningen i SSF. Derfor er der med finansloven for 2021 afsat 15 millioner kroner til at styrke undervisningen. Læs mere om aftalen her.

Midlerne er afsat til én flerårig samlet national indsats. Den nationale indsats skal blandt andet omfatte hjælp til skoler med kompetenceudviklingsforløb og udvikling af netværk for lærere og ressourcepersoner. Derudover skal indsatsen understøtte lokale løsninger på skoler og i kommuner, der kan styrke undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Fristen for ansøgning til puljen er fredag den 24. september 2021 klokken 13.00.