Hop til indhold

Tilsynsberetning 2019 er nu klar til offentliggørelse. Tilsynsberetningen giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført i 2019, og er blevet forsinket som følge af COVID-19.

Beretningen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder. Tilsynet i 2019 har som tidligere overvejende fulgt tre hovedspor, nemlig risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn.

Styrelsen fører tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgivningens krav til undervisningen og institutionsdriften, om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet (kvalitetstilsyn), og om de tildelte midler anvendes forsvarligt.

Læs tilsynsberetningen for 2019