Hop til indhold

Frem til 2021 er det muligt at søge tilskud fra en årlig pulje på cirka 25 millioner kroner til projekter, der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og erhvervsrettet (herunder videregående) voksen- og efteruddannelse (VEU).

Midlerne kommer fra trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 og går til opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringer med kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Puljen udmøntes gennem én årlig ansøgningsrunde.

Aktiviteter, der får del i puljen, skal også kunne bruges til at formidle gode eksempler på organisering af virksomhedsopsøgende arbejde i forhold til opkvalificering og kompetenceudvikling, så andre kan blive inspireret af indsatserne.

Fristen for at søge midler fra 2021 puljen er tirsdag den 17. november 2020 kl. 13.00.

 

Faktaboks

Formålet med puljen er, at:

  • arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller opnår erhvervsrettede kvalifikationer.
  • flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse